• Wie woont er in onze zone?
  • Hoe zit het met de deelname aan bevolkingsonderzoeken? (zoals: borstkankerscreening)
  • Voor wie kan digitalisering voornamelijk een probleem vormen?
  • Hoe is de mentale gezondheid van onze bevolking?
  • ...

De vier Antwerpse eerstelijnszones maakten een analyse van hun populatie en omgeving. De noden en uitdagingen in iedere zone werden in kaart gebracht op basis van:

  • cijfers
  • gesprekken met het netwerk
  • info uit alle lopende projecten

Zo kunnen de eerstelijnszones zelf, maar ook het netwerk, zo goed mogelijk inspelen op die lokale noden.

Alle informatie staat verzameld in onze omgevingsanalyse. Op onze website kan je het volledige document, maar ook een korte samenvatting met de belangrijkste cijfers en bevindingen per zone terugvinden. Veel leesplezier!