Op 15 maart vond de dag van de slaap plaats. Slapen is erg belangrijk, toch lijkt dit niet voor iedereen zo gemakkelijk te zijn. Belgiƫ behoort tot de koplopers wat betreft het gebruik van slaapmedicatie. Nieuwe richtlijnen pleiten echter voor een niet-medicamenteuze behandeling van insomnie, waarbij een gedragsmatige aanpak als doeltreffend en duurzaam wordt geƫvalueerd. Daarom wordt een kosteloos trainingsaanbod georganiseerd vanuit de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP). Het trainingstraject bestaat uit drie onderdelen en is gericht op motiverende gespreksvoering, eerste hulp bij slaapproblemen en een gesuperviseerde intervisie voor casussen. Op de website van VVKP vind je meer informatie over dit trainingsaanbod.

Insomnie

In de apotheek kan je je laten begeleiden om je slaapmedicatie geleidelijk af te bouwen. Voor meer info hierover kan je terecht bij je huisapotheker. Ook dit traject wordt terugbetaald door het RIZIV.