Kiezen voor een actievere levensstijl? Dat wordt nog makkelijker. Want Bewegen Op Verwijzing breidt uit! Vanaf nu kunnen niet alleen (huis)artsen doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach, maar ook podologen, ergo- en kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers, apothekers, vroedvrouwen, diëtisten, psychologen en verpleegkundigen.

Vorig jaar schakelden 2.258 Vlamingen een Bewegen Op Verwijzing-coach in om hen te helpen om meer te bewegen. En met succes, want maar liefst 92% was tevreden met het resultaat.

Waarom meer bewegen?

Voldoende bewegen heeft tal van voordelen: minder kans op hart- en vaatziekten, een betere nachtrust en een hoger concentratievermogen. Je voelt je beter in je vel, je hebt minder kans op depressie en je slaapt beter. Maar meer willen bewegen is één ding, het ook effectief doen een ander. De helft van de mensen die meer willen bewegen, komt er niet toe. Dat blijkt uit een recente systematische review. Hulpverleners spelen hierin een cruciale rol, maar zij kunnen er niet altijd de nodige tijd voor vrijmaken. Om hen én hun patiënten/cliënten te ondersteunen, is er Bewegen Op Verwijzing.

Wat doet een Bewegen Op Verwijzing-coach?

Een Bewegen Op Verwijzing-coach zorgt voor professionele begeleiding en maakt een beweegplan op maat. De coach motiveert, ondersteunt en helpt waar nodig. Elke stap naar meer beweging telt. Daarna is het aan de patiënt/cliënt om te gaan bewegen. En dat kan soms simpel zijn: door al fietsend naar het werk te gaan, bijvoorbeeld. Of door een wekelijkse wandeling te maken met familie of vrienden. De coach weet ook welke activiteiten en sporten gemeenten en verenigingen aanbieden. Want ook zij doen mee aan Bewegen op Verwijzing. In 82% van de Vlaamse en Brusselse gemeenten vind je deze begeleiding al.  

Wie komt in aanmerking?

In eerste instantie denken we aan diegenen waarvan je weet dat ze weinig bewegen en/of vaak lang stilzitten. Maar ook bij aandoeningen, zoals overgewicht en obesitas, chronische nek- en rugpijn, diabetes type I en II, depressie, hypertensie, angst, … is lichaamsbeweging aanbevolen. Ontdek 32 aandoeningen waarbij beweging helpt op www.bewegenbijziekte.be.

Waarom een verbreding?

Wie beroep wil doen op een kwaliteitsvolle en betaalbare coach, heeft een verwijsbrief nodig. In eerste instantie werd die gegeven door de huisarts. Maar omdat het voor een goede preventieve gezondheidszorg essentieel is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten en omdat andere beroepsgroepen ook vragende partij waren, krijgen nu meer hulpverleners de kans om door te verwijzen. Door deze verbreding creëren we een multidisciplinaire aanpak en kunnen we meer mensen helpen. 

Bewegen Op Verwijzing werkt

Bewegen Op Verwijzing werd vorig jaar in 12 pilootregio’s uitgetest. Daaruit blijkt dat de aanpak van de coaches wérkt: 75% van de participanten had op het einde van het traject de beweegdoelstelling volledig behaald en 17% gedeeltelijk. Die positieve cijfers worden nog eens weerspiegeld in het feit dat 8 op de 10 verwijzers ook in de toekomst opnieuw gebruik willen maken van Bewegen Op Verwijzing.   

Ondersteuning

Hulpverleners staan er dus niet alleen voor om hun patiënten/cliënten in beweging te zetten! Iemand doorverwijzen kan op verschillende manieren: via de online verwijstool, een papieren verwijsblok (te bestellen op www.bewegenopverwijzing.be) of een eigen verwijsbrief. Een officiële verwijsbrief motiveert de patiënt/cliënt en zorgt ervoor dat ze, aan een erg voordelig tarief, beroep kunnen doen op een professionele en goed opgeleide Bewegen Op Verwijzing-coach.

Bewegen op Verwijzing wordt gefinancierd door het departement Zorg en gecoördineerd door het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw samen met verschillende partners, zoals de Vlaamse Logo’s, VIVEL, Domus Medica, de mutualiteiten en VVSG.

Meer weten? Volg dan de korte e-learning op gezondlevenacademie.be. Ook op www.bewegenopverwijzing.be vind je meer info. Je kan er ook een verwijsblok bestellen en andere materialen, bijvoorbeeld voor in de wachtzaal.

Informatie voor de verschillende beroepsgroepen

Psychologen

Waarom psychologen?

Wie beroep wil doen op een kwaliteitsvolle en betaalbare coach, heeft een verwijsbrief nodig. In eerste instantie werd die gegeven door de huisarts. Maar omdat de combinatie van psychologische begeleiding en Bewegen Op Verwijzing kan leiden tot meer gedragsactivatie en het mentaal welbevinden van patiënten kan bevorderen, krijgen nu ook psychologen de kans om door te verwijzen. Door deze verbreding kunnen we een multidisciplinaire aanpak creëren en meer mensen helpen. Bovendien kan jij er als psycholoog op vertrouwen dat we jouw patiënt correct en langdurig in beweging zetten. Zo kan jij focussen op andere aspecten van de therapie.

Bewegen Op Verwijzing werkt

Bewegen Op Verwijzing werd vorig jaar in 12 pilootregio’s uitgetest. Daaruit blijkt dat de aanpak van de coaches wérkt: 75% van de participanten had op het einde van het traject de beweegdoelstelling volledig behaald en 17% gedeeltelijk. Die positieve cijfers worden nog eens weerspiegeld in het feit dat 8 op de 10 verwijzers ook in de toekomst opnieuw gebruik willen maken van Bewegen Op Verwijzing.

Ondersteuning

Als psycholoog sta je er niet alleen voor om patiënten in beweging te zetten! Een patiënt verwijzen kan op verschillende manieren: via de online verwijstool, een papieren verwijsblok of een eigen verwijsbrief. Een verwijsbrief motiveert de patiënt en zorgt ervoor dat ze, aan een erg voordelig tarief, beroep kunnen doen op een professionele en goed opgeleide Bewegen Op Verwijzing-coach.

Maatschappelijk werkers

Waarom maatschappelijk werkers?

De afgelopen jaren hadden 4 op de 10 deelnemers van Bewegen Op Verwijzing recht op een verhoogde tegemoetkoming. Het bereiken van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie is erg belangrijk om de gezondheidskloof niet te vergroten. Daarom is de maatschappelijk werker een belangrijke nieuwe verwijzer. Maatschappelijk werkers zorgen er mee voor dat iedereen toegang heeft tot alle rechten en voorzieningen. Bewegen Op Verwijzing helpt bij de zoektocht naar een nuttige en actieve dagbesteding en zorgt zo voor fysieke, mentale en vaak ook sociale gezondheidswinst. Zo ondersteunt Bewegen Op Verwijzing ook het welzijn van jouw cliënten.

Bewegen Op Verwijzing werkt

Bewegen Op Verwijzing werd vorig jaar in 12 pilootregio’s uitgetest. 92% van de deelnemers was tevreden met hun beslissing om deel te nemen. En de aanpak van de coaches wérkt: 75% van de participanten had op het einde van het traject de beweegdoelstelling volledig behaald en 17% gedeeltelijk. Die positieve cijfers worden nog eens weerspiegeld in het feit dat 8 op de 10 verwijzers ook in de toekomst opnieuw gebruik willen maken van Bewegen Op Verwijzing.

Ondersteuning

Als maatschappelijke werker sta je er niet alleen voor! Een patiënt verwijzen kan op verschillende manieren: via de online verwijstool, een papieren verwijsblok of een eigen verwijsbrief. Een officiële verwijsbrief motiveert de patiënt en zorgt ervoor dat ze, aan een erg voordelig tarief, beroep kunnen doen op een professionele en goed opgeleide Bewegen Op Verwijzing-coach.

Kinesitherapeuten

Waarom kinesitherapeuten?

Kinesitherapeuten spelen een cruciale rol bij het in beweging krijgen van mensen. Ze hebben echter vaak te weinig tijd om hun patiënten gedurende langere perioden te begeleiden. Bewegen Op Verwijzing kan hierbij een waardevolle aanvulling zijn. De rol van een Bewegen Op Verwijzing-coach is complementair aan die van kinesitherapeuten: de coach bouwt verder op het goede werk dat zij al hebben verricht. Kinesitherapeuten zijn een onmisbare schakel in deze multidisciplinaire benadering, want zij dragen bij aan het stimuleren van fysieke activiteit.

Bewegen Op Verwijzing werkt

Bewegen Op Verwijzing werd vorig jaar in 12 pilootregio’s uitgetest. 92% van de deelnemers was tevreden met hun beslissing om deel te nemen. En de aanpak van de coaches wérkt: 75% van de participanten had op het einde van het traject de beweegdoelstelling volledig behaald en 17% gedeeltelijk. Die positieve cijfers worden nog eens weerspiegeld in het feit dat 8 op de 10 verwijzers ook in de toekomst opnieuw gebruik willen maken van Bewegen Op Verwijzing.

Ondersteuning

Als kinesitherapeut sta je er niet alleen voor om patiënten in beweging te zetten! Een patiënt verwijzen kan op verschillende manieren: via de online verwijstool, een papieren verwijsblok of een eigen verwijsbrief. Een officiële verwijsbrief motiveert de patiënt en zorgt ervoor dat ze, aan een erg voordelig tarief, beroep kunnen doen op een professionele en goed opgeleide Bewegen Op Verwijzing-coach.

Diëtisten

Waarom diëtisten?

Wie beroep wil doen op een kwaliteitsvolle en betaalbare coach, heeft een verwijsbrief nodig. In eerste instantie werd die gegeven door de huisarts. Maar omdat de combinatie van aangepaste voeding en meer beweging bij de meeste mensen de beste resultaten oplevert, krijgen nu ook diëtisten de kans om door te verwijzen naar Bewegen Op Verwijzing. Als mensen hun voedingspatroon aanpassen, zijn ze immers vaak ook ontvankelijker voor een verandering in hun beweeggewoontes (en omgekeerd). Zo werk je als diëtist nog meer op een preventieve manier mee aan de gezondheid van je cliënten. Een erg belangrijke opdracht! Door deze verbreding creëren we bovendien een multidisciplinaire aanpak en kunnen we meer mensen helpen.

Bewegen Op Verwijzing werkt

Bewegen Op Verwijzing werd vorig jaar in 12 pilootregio’s uitgetest. Daaruit blijkt dat de aanpak van de coaches wérkt: 75% van de participanten had op het einde van het traject de beweegdoelstelling volledig behaald en 17% gedeeltelijk. Die positieve cijfers worden nog eens weerspiegeld in het feit dat 8 op de 10 verwijzers ook in de toekomst opnieuw gebruik willen maken van Bewegen Op Verwijzing.

Ondersteuning

Als diëtist sta je er niet alleen voor om mensen in beweging te zetten! Een cliënt verwijzen kan op verschillende manieren: via de online verwijstool, een papieren verwijsblok of een eigen verwijsbrief. Een officiële verwijsbrief motiveert je cliënten en zorgt ervoor dat ze, aan een erg voordelig tarief, beroep kunnen doen op een professionele en goed opgeleide Bewegen Op Verwijzing-coach.

(Huis)artsen

Dankzij de (huis)artsen schakelden vorig jaar 2.258 Vlamingen een Bewegen Op Verwijzing-coach in. Hierbij motiveerde de (huis)arts patiënten om meer te bewegen en verwees hen door naar een professionele Bewegen Op Verwijzing-coach. Die zorgde voor een beweegplan op maat. En met succes, want maar liefst 92% was tevreden met het resultaat.

Waarom een verbreding?  

Wie beroep wil doen op een kwaliteitsvolle en betaalbare coach, heeft een verwijsbrief nodig. In eerste instantie werd die gegeven door de huisarts. Maar omdat het voor een goede preventieve gezondheidszorg essentieel is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten en omdat andere beroepsgroepen ook vragende partij waren, krijgen nu meer hulpverleners de kans om door te verwijzen. Door deze verbreding creëren we een multidisciplinaire aanpak en kunnen we meer mensen helpen.  

Bewegen Op Verwijzing werkt  

Bewegen Op Verwijzing werd vorig jaar in 12 pilootregio’s uitgetest. Daaruit blijkt dat de aanpak van de coaches wérkt: 75% van de participanten had op het einde van het traject de beweegdoelstelling volledig behaald en 17% gedeeltelijk. Die positieve cijfers worden nog eens weerspiegeld in het feit dat 8 op de 10 verwijzers ook in de toekomst opnieuw gebruik willen maken van Bewegen Op Verwijzing.

Huisarts blijft betrokken

Als huisarts blijf je dé persoon bij uitstek om mensen te motiveren om meer te bewegen en hen door te verwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. Je blijft ook de verslagen ontvangen van de patiënten die via een andere verwijzer tot bij een Bewegen Op Verwijzing-coach zijn geraakt. Op die manier ben je altijd op de hoogte en kan je je patiënten mee opvolgen en aanzetten tot een actievere levensstijl.

Wie moet er toch nog naar de huisarts?

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw heeft samen met Domus Medica een procedure uitgewerkt om te bepalen wie alsnog naar de huisarts moet voor een doorverwijzing. De Bewegen Op Verwijzing-coaches krijgen een extra vorming over deze procedure. De coach zal rechtstreeks contact opnemen met de huisarts wanneer er twijfel is. Waarbij de huisarts dient aan te geven of het nodig is dat deze patiënt eerst op consultatie komt.

Ondersteuning

Als huisarts sta je er niet alleen voor om patiënten in beweging te zetten! Een patiënt verwijzen kan op verschillende manieren: via de online verwijstool, een papieren verwijsblok (te bestellen op www.bewegenopverwijzing.be) of een eigen verwijsbrief. Een officiële verwijsbrief motiveert de patiënten en zorgt ervoor dat ze, aan een erg voordelig tarief, beroep kunnen doen op een professionele en goed opgeleide Bewegen Op Verwijzing-coach.