Preventie is een essentiële schakel in het zorgcontinuüm. Preventief werken kan je vanuit 2 invalshoeken: ziektepreventie en gezondheidsbevordering.

  1. Ziektepreventie richt zich op het voorkomen van ziekte via het elimineren of verminderen van ziekterisico’s (primaire preventie), het vroegtijdig opsporen en behandelen van ziekte (secundaire preventie) en het voorkomen van verergering van een bestaande ziekte (tertiaire preventie).
  2. Gezondheidsbevordering vertrekt vanuit beschermende factoren van gezondheid en ligt de focus op het behouden en versterken van de gezondheid van iedereen. Deze vorm van preventief werken kan universeel zijn (gericht op de gezonde bevolking), selectief (gericht op bepaalde groepen mensen met een verhoogd risico) of geïndiceerd (gericht op mensen met beginnende klachten).

Hierbij werken eerstelijnszones nauw samen met de Vlaamse Logo's. 15 Logo’s (loco-regionaal gezondheidsoverleg en -organisatie) in Vlaanderen en Brussel geven als netwerkorganisaties mee een gezicht aan het preventiebeleid van de Vlaamse overheid, hun opdrachtgever, en dit over verschillende settings heen.

Wil jij je patiënten, cliënten, inwoners, werknemers, … overhalen om te kiezen voor een gezonde levensstijl? Wil je werken aan een gezonde leefomgeving of een regionaal/lokaal gezondheidsbeleid? Contacteer het Logo van je regio voor advies over de gepaste strategieën, projecten, materialen of partners. Vlaamse Logos | (vlaamse-logos.be)

Zelf op zoek gaan naar een methodiek, materiaal of diensten binnen de verschillende levensdomeinen en thema's. Dit kan via www.preventiemethodieken.be.

Nieuws over preventie

Westkust & Polder, Preventie

In opdracht van de Vlaamse overheid ontwikkelde Human Link twee trajecten om de veerkracht bij zorgverstrekkers te versterken

Dender, Preventie

Goed nieuws! Het aantal zorgprofessionals dat naar een Bewegen Op Verwijzing-coach kan doorverwijzen is uitgebreid. Dit betekent...

Panacea, Preventie

Graag geven we je een update over de herfstvaccinatiecampagne in onze regio en een antwoord op de meest gestelde vragen, zowel...

BraViO, Preventie

We staan aan de vooravond van de start van de vaccinatiecampagne voor dit najaar.

Panacea, Buurtgerichte zorg, Preventie, Geestelijke gezondheidszorg, Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), Interdisciplinair samenwerken, Sociale kaart, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), Chronische zorg, Doelgerichte zorg

Afgelopen week kwamen een vijftigtal zorg- en welzijnsprofessionals uit onze eerstelijnszone samen tijdens de Inspiratiesessie...

Klein-Brabant Vaartland , Preventie, Chronische zorg

Maak gebruik van digitale therapie in de zorg via de VR-bril die je kan uitlenen bij ELZ Klein-Brabant Vaartland.

Activiteiten over preventie

-

Webinar over roken en nicotine voor professionals

Werk jij in de zorg of welzijn, in een bedrijf of gemeente, in de horeca, vrijetijdssector .... en kom...

Op donderdag 19 oktober 2023 en 8 februari 2024 organiseert de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) haar tweejaarlijkse st...

-

Alle activiteiten van de Diabeteswerkgroep Halle geven u de kans om in contact te komen met lotgenoten en uw kennis uit te breiden over leven met diabetes.

...
-

Het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) organiseert de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker, in opdracht van de Vlaamse overheid. In dit webinar krijg je...