Preventie is een essentiële schakel in het zorgcontinuüm. Preventief werken kan je vanuit 2 invalshoeken: ziektepreventie en gezondheidsbevordering.

  1. Ziektepreventie richt zich op het voorkomen van ziekte via het elimineren of verminderen van ziekterisico’s (primaire preventie), het vroegtijdig opsporen en behandelen van ziekte (secundaire preventie) en het voorkomen van verergering van een bestaande ziekte (tertiaire preventie).
  2. Gezondheidsbevordering vertrekt vanuit beschermende factoren van gezondheid en ligt de focus op het behouden en versterken van de gezondheid van iedereen. Deze vorm van preventief werken kan universeel zijn (gericht op de gezonde bevolking), selectief (gericht op bepaalde groepen mensen met een verhoogd risico) of geïndiceerd (gericht op mensen met beginnende klachten).

Hierbij werken eerstelijnszones nauw samen met de Vlaamse Logo's. 15 Logo’s (loco-regionaal gezondheidsoverleg en -organisatie) in Vlaanderen en Brussel geven als netwerkorganisaties mee een gezicht aan het preventiebeleid van de Vlaamse overheid, hun opdrachtgever, en dit over verschillende settings heen.

Wil jij je patiënten, cliënten, inwoners, werknemers, … overhalen om te kiezen voor een gezonde levensstijl? Wil je werken aan een gezonde leefomgeving of een regionaal/lokaal gezondheidsbeleid? Contacteer het Logo van je regio voor advies over de gepaste strategieën, projecten, materialen of partners. Vlaamse Logos | (vlaamse-logos.be)

Zelf op zoek gaan naar een methodiek, materiaal of diensten binnen de verschillende levensdomeinen en thema's. Dit kan via www.preventiemethodieken.be.

Nieuws over preventie

Zuid-Oost Limburg, Preventie

Om in de komende maanden de beperkte vraag naar vaccins zo efficiënt mogelijk op te vangen en hierbij de verspilling tot een...

BraViO, Preventie

ELZ BraViO staat in de startblokken om Bewegen Op Verwijzing (B.O.V.) uit te rollen in alle gemeenten van onze Eerstelijnszone.

BraViO, Preventie

De najaar COVID-19 vaccinatie is ongeveer een maand geleden van start gegaan.

BraViO, Preventie

Open jullie agenda en zet een reminder op 10 oktober om 10u om 10 minuten recht te staan.

BraViO, Preventie

Inzetten op preventie, is naast zorg, een belangrijke strategie om te werken aan de gezondheid van patiënten en cliënten.

Westkust & Polder, Preventie

In opdracht van de Vlaamse overheid ontwikkelde Human Link twee trajecten om de veerkracht bij zorgverstrekkers te versterken

Activiteiten over preventie

-

Wat is armoede? In welke levensdomeinen zit armoede verweven? Via theoretische modellen en praktische methodieken krijgen wij inzicht in de leefwereld van...

-

Deze gratis vorming staat open voor alle partnerorganisaties van het Netwerk SaVHA?! en netwerk ELZ AMALO en is relevant voor praktijkwerkers en...

-

Mondgezondheid heeft een grote invloed op onze kwaliteit van leven. Een slechte mondhygiëne kan resulteren in pijn, een verminderde kauw- en spreekfunctie, een...

- -

Kom tijdens dit kort infomoment meer te weten over de groepscursussen tabakstop in Klein-Brabant Vaartland.

- -

Kom tijdens dit kort infomoment meer te weten over de groepscursussen tabakstop in Klein-Brabant Vaartland.

tot

Wil je stoppen met roken? Kom hier meer te weten over de groepscursus rookstop in Bornem

-

Op dinsdag 23 april van 12u45 tot 13u30 gaat er een proefsessie van GBO Scheldekracht door. Christophe Vanhuyse van het Drugpunt komt virtueel langs om de...

tot

Wil je stoppen met roken? Kom hier meer te weten over de groepscursus rookstop in Bornem