Preventie is een essentiële schakel in het zorgcontinuüm. Preventief werken kan je vanuit 2 invalshoeken: ziektepreventie en gezondheidsbevordering.

  1. Ziektepreventie richt zich op het voorkomen van ziekte via het elimineren of verminderen van ziekterisico’s (primaire preventie), het vroegtijdig opsporen en behandelen van ziekte (secundaire preventie) en het voorkomen van verergering van een bestaande ziekte (tertiaire preventie).
  2. Gezondheidsbevordering vertrekt vanuit beschermende factoren van gezondheid en ligt de focus op het behouden en versterken van de gezondheid van iedereen. Deze vorm van preventief werken kan universeel zijn (gericht op de gezonde bevolking), selectief (gericht op bepaalde groepen mensen met een verhoogd risico) of geïndiceerd (gericht op mensen met beginnende klachten).

Hierbij werken eerstelijnszones nauw samen met de Vlaamse Logo's. 15 Logo’s (loco-regionaal gezondheidsoverleg en -organisatie) in Vlaanderen en Brussel geven als netwerkorganisaties mee een gezicht aan het preventiebeleid van de Vlaamse overheid, hun opdrachtgever, en dit over verschillende settings heen.

Wil jij je patiënten, cliënten, inwoners, werknemers, … overhalen om te kiezen voor een gezonde levensstijl? Wil je werken aan een gezonde leefomgeving of een regionaal/lokaal gezondheidsbeleid? Contacteer het Logo van je regio voor advies over de gepaste strategieën, projecten, materialen of partners. Vlaamse Logos | (vlaamse-logos.be)

Zelf op zoek gaan naar een methodiek, materiaal of diensten binnen de verschillende levensdomeinen en thema's. Dit kan via www.preventiemethodieken.be.

Nieuws over preventie

West-Meetjesland, Oost-Meetjesland, Preventie

Tournée Minérale werd in geen tijd een begrip. In februari 2023 gaat alweer de zevende editie van start. Hopelijk samen met jou...

BraViO, Preventie

Nam jij al deel aan de preventiebevraging? Begin december werd er een oproep gedaan om een bevraging rond preventie in te vullen.

...
Zuidoost Hageland (ELZOH), Preventie

We sluiten niet alleen 2022 af, ook het verhaal van de vaccinatiecentra zit erop. Op 22 maanden tijd werden meer dan 275.000...

BraViO, Preventie

Het Vlaams Instituut Gezond Leven nodigt opnieuw alle steden en gemeenten, lokale dienstencentra en jeugdhulporganisaties in...

Noord-Limburg, Buurtgerichte zorg, Kringwerking, Preventie, Geestelijke gezondheidszorg, Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), Interdisciplinair samenwerken, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), Chronische zorg, Doelgerichte zorg
BraViO, Preventie

Het Agentschap gezondheid kondigde het einde aan van de Vlaamse Vaccinatiecampagne. Vanaf 31 december wordt de subsidiëring...

Activiteiten over preventie

-

Week van de diëtist

Van 20-26 maart 2023 staat alles in het teken van duurzame voeding.

Want WEET JIJ HOE JE LEKKER EN GEZOND EET, BINNEN DE GRENZEN VAN...

-

In Lierde vindt dit jaar een pilootproject plaats om de screeningsgraad voor dikkedarmkanker te verhogen. Op woensdag 22 maart is iedereen welkom voor meer...

-

In je werk kan je mensen ontmoeten die (mogelijk) suïcidale gedachten hebben. Deze vorming leert je hoe je signalen kan herkennen, hoe je het gesprek kan...

-

Alle activiteiten van de Diabeteswerkgroep Halle geven u de kans om in contact te komen met lotgenoten en uw kennis uit te breiden over leven met diabetes.

...
-

Zet je wandelschoenen alvast klaar, want de 12e editie van de Week van de Valpreventie is in aantocht! Deze week gaat door van 24 tot en met 30 april 2023.

-

Alle activiteiten van de Diabeteswerkgroep Halle geven u de kans om in contact te komen met lotgenoten en uw kennis uit te breiden over leven met diabetes.

...
-

Alle activiteiten van de Diabeteswerkgroep Halle geven u de kans om in contact te komen met lotgenoten en uw kennis uit te breiden over leven met diabetes.

...
-

Alle activiteiten van de Diabeteswerkgroep Halle geven u de kans om in contact te komen met lotgenoten en uw kennis uit te breiden over leven met diabetes.

...