Klacht indienen

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de zorgraad van de eerstelijnszone Houtland en Polder? Dan kunt u hier een klacht indienen. Dit biedt ons de kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Wat gebeurt er met uw klacht?

De behandeling van uw klacht wordt door de klachtenbehandelaar afgehandeld binnen de 14 dagen na de ontvangst van de klacht.

Naar het klachtenformulier