Wat is een kring?

Een kringwerking is een monodisciplinaire groepering van zorg – en/of hulpverleners. Een kring groepeert mensen met hetzelfde beroep die hetzelfde doel nastreven en de belangen binnen de beroepsgroep behartigen.

Takenpakket

Een kringwerking heeft verschillende taken, afhankelijk van de beroepsgroep:

  • aanspreekpunt zijn voor andere disciplines en partners in de eerstelijnszone;
  • het aanbod binnen de eerstelijnszone kenbaar maken;
  • collega’s in de regio leren kennen, elkaar helpen, goed samenwerken en gericht doorverwijzen;
  • multidisciplinair samenwerken stimuleren;
  • vorming, kennisdeling en expertisedeling verzekeren.

Voordelen

Als kring of lid van een kringwerking:

  1. heb je meer slagkracht binnen de eerstelijnszone
  2. kan je betere collegiale samenwerking opbouwen

Dit komt jou als zorg- of hulpverlener ten goede, maar ook de persoon met zorg- en ondersteuningsnood.

Versterking kringwerking

De Zorgraad bestaat o.a. uit vertegenwoordigers van het Zorg- en Welzijnslandschap.
Hierbij een overzicht van de beroepskringen binnen de Eerstelijnszone BraViO.

Om de kringwerking verder uit te bouwen en te versterken en zodoende iedere Zorgactor te kunnen infomeren over zijn/haar Eerstelijnszone, hebben we nood aan een actuele contactlijst. Via deze contactlijst kunnen de vertegenwoordigers hun collega’s op de hoogte houden.