Elk persoon in de ELZ kan zelf en/of met hulp zo veel mogelijk zijn zorg en ondersteuningsproces vorm geven. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor personen zonder of beperkte context. Goed gevormde medewerkers werken en denken doelstellingsgericht samen met en rond de persoon in de ELZ met aandacht voor de waarden van de eerstelijnszone WE40: vertrouwen, verantwoordelijkheid, echtheid, betrokkenheid en respect. Samen met het beleid en met overkoepelende structuren komen we tot tijdige, werkbare, gedragen en duurzame oplossingen. ELZ WE40 kiest voor een gedeelde verantwoordelijkheid.

Binnen ELZ WE40 heeft men als algemeen doel het eerstelijnsaanbod binnen de regio optimaal te ondersteunen. Hierbij zullen bruggen gebouwd worden tussen de gezondheids- en welzijnszorg, met als doel de ‘schotten’ hiertussen zoveel mogelijk te laten verdwijnen, zodat er een brede, geïntegreerde en multidisciplinaire zorg ontstaat.

missie en visie

    Waarden ELZ WE40

    • Verantwoordelijkheid
    • Authenticiteit – Echtheid
    • Betrokkenheid
    • Respect