Elk persoon in de ELZ kan zelf en/of met hulp zo veel mogelijk zijn zorg en ondersteuningsproces vormgeven. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor personen met een beperkte of geen context. Goed gevormde eerstelijnsprofessionals werken en denken doelstellingsgericht samen met en rond de persoon in de ELZ met aandacht voor de waarden van de eerstelijnszone WE40: vertrouwen, verantwoordelijkheid, echtheid, betrokkenheid, respect en transparantie. Samen met het Vlaams of lokaal beleid en met overkoepelende structuren komen we tot tijdige, werkbare, gedragen en duurzame oplossingen. ELZ WE40 kiest voor een gedeelde verantwoordelijkheid.

Binnen ELZ WE40 heeft men als algemeen doel het eerstelijnsaanbod binnen de regio optimaal te ondersteunen. Hierbij zullen bruggen gebouwd worden tussen de gezondheids- en welzijnszorg, met als doel de ‘schotten’ hiertussen zoveel mogelijk te laten verdwijnen, zodat er een brede, geïntegreerde en multidisciplinaire zorg ontstaat.

missie en visie

    Waarden ELZ WE40

    • Verantwoordelijkheid
    • Authenticiteit – Echtheid
    • Betrokkenheid
    • Respect