Op deze pagina

De mammobiel staat dit jaar van 5 september tot en met 13 september in Linter en dit op een nieuwe locatie, namelijk OC De Linde, Ransbergstraat 26, Linter.

In juni 2001 startte de Vlaamse overheid met een Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het onderzoek spoort alle vrouwen van 50 tot en met het jaar waarin ze 69 jaar worden aan om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen. Een tweejaarlijkse mammografie kan in deze leeftijdsgroep borstkanker vroeg opsporen wat de kans op een succesvolle behandeling en genezing vergroot.

Vrouwen in de doelgroep die de afgelopen twee jaar geen mammografie lieten nemen ontvangen een uitnodigingsbrief van het Centrum voor Kankeropsporing. Die uitnodiging geldt als voorschrift voor een screeningsmammografie. De brief stelt meteen ook een dag en uur voor een afspraak in een mammografische eenheid zoals de mammobiel voor.