Inkijker organisatie: wenst u uw organisatie bekend te maken?

Stuur jullie artikel of interview door naar carmen@elzpallieterland.be en voeg er jullie logo en een foto aan toe.

In jullie artikel of interview dient het volgende duidelijk te zijn:

  • Wie zijn jullie (naam organisatie/beroepsvereniging/…, vestiging in onze zone, …)?
  • Waarom zijn jullie er?
  • Wat doen jullie, waar hebben jullie expertise in?
  • Wie kan bij jullie terecht – waarvoor?
  • Met welke zorg- en welzijnsactoren uit onze eerstelijnszone werken jullie samen en op welke manier? (evt. enkele goede voorbeelden toevoegen)
  • Ontbreekt er nog samenwerking met partners en op welke manier zien jullie de samenwerking mogelijk?
  • Welke acties ondernemen jullie om personen met een zorg- en ondersteuningsvraag en hun mantelzorgers centraal te stellen en hun zelfregie te versterken?
  • Hoe kijken jullie naar zorgcoördinatie en case management bij complexe zorg- en ondersteuningsvragen die multidisciplinaire en/of sectoroverschrijdende samenwerking vereist? Zien jullie een rol weggelegd voor jullie organisatie?
  • Welke ondersteuning verwachten jullie van Eerstelijnszone Pallieterland?
  • ...

Klik hier