NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2020

Van oranje over rood, terug naar oranje …

Zijn we plots fan geworden van de Nederlandse voetbalploeg? Neen, toch niet.
De voorbije weken kleurde de kaart van onze zone rood en oranje. We zitten al zeker tot en met 13 december in een tweede lockdown.
Dit valt veel mensen heel zwaar. Volgens de Grote Coronastudie van UAntwerpen zitten we met zijn allen op mentaal vlak terug op het niveau van de lockdown in het voorjaar. Slecht dus.
Tijdens de eerste golf liepen we vooral aan tegen het gebrek aan persoonlijk beschermingsmateriaal en het feit dat niemand goed wist hoe we dat materiaal moesten gebruiken.
In deze tweede grote golf lijken we af te stevenen op een groot gebrek aan zorgend personeel. De signalen uit de sector zijn niet min. Daarom is het belangrijk om goed te zorgen voor onze zorgenden. Psychologische ondersteuning kan een hulp zijn.
Nog interessanter is het om nieuwe hulpbronnen aan te boren. Mensen die nu niets om handen hebben (bv. omdat hun café gesloten is, of omdat hun theatergezelschap geen voorstellingen kan produceren) kunnen zich inzetten als logistiek medewerker, animator, of in een andere rol die nu geen invulling krijgt binnen onze gezondheids- en welzijnszorg. Nu investeren in de zorg is ook investeren in plezier maken en cultuur beleven straks.

We moeten hier weer samen door !

Hou moed,
Jullie voorzitter Bert

 

Signaleer wie nood heeft aan extra steun


De lokale besturen van onze eerstelijnszone willen álle inwoners op hun grondgebied zo goed als mogelijk ondersteunen.
Tot op vandaag werden inwoners na een positieve coronatest allemaal opgebeld door een maatschappelijk werker van het lokaal bestuur met o.a. de vraag of ze nood hebben aan hulp bij bv. boodschappen doen, kinderopvang, …
Omwille van het stijgend aantal besmettingen bleek deze werkwijze niet altijd haalbaar. De lokale besturen kunnen nog maar een deel van de besmette inwoners bereiken, met het risico dat bepaalde zorgwekkende situaties niet opgemerkt worden.
Graag schakelen we jullie hulp in om deze inwoners toch te kunnen bereiken. Als je merkt dat iemand nood heeft aan wat extra hulp, kan je dit doorgeven aan de sociale dienst van het lokale bestuur. Hierbij zijn er geen problemen met het beroepsgeheim en met de privacy-wetgeving, want zo stimuleer je een van hun kernopdrachten. Uiteraard is het wel belangrijk dat je deze personen met een nood aan ondersteuning op voorhand inlicht dat je hun situatie zal melden aan de sociale dienst.
Deze oproep focust vooral op corona-besmette patiënten, en hun huisgenoten of andere hoogrisico-contacten, tijdens hun quarantaine. Het zou jammer zijn dat een thuisisolatie of quarantaine onderbroken wordt omdat het sociale vangnet tekort schiet. Gelieve andere sociale problematieken ook steeds te signaleren aan de sociale dienst van het lokale bestuur.
Hieronder vind je, per lokaal bestuur, de contactgegevens van de sociale dienst.

 

Meldpunt/hulplijn COVID19

De lokale besturen binnen eerstelijnszone Pallieterland willen bijdragen tot het snel opsporen van mogelijke COVID-19 besmettingen. In twee lokale besturen wordt gewerkt met een hulplijn voor burgers en drie lokale besturen richtten een meldpunt op.

Meldpunten

Neem contact op met het meldpunt in jouw gemeente als er binnen jouw organisatie of bedrijf iemand positief testte op COVID-19. Je geeft bij deze melding geen persoonsgegevens door, wel wie we kunnen contacteren voor meer informatie (naam en telefoonnummer). Je zal verder gecontacteerd worden door een dokter waaraan je de persoonsgegevens wel kan doorgeven. Het doel is de juiste mensen met mekaar in contact te brengen en snel maatregelen te treffen.

Hulplijnen

  • In Duffel werd de hulplijn voor burgers opnieuw geactiveerd: 015 31 12 02 of duffelhelpt@duffel.be .
  • In Lier kunnen burgers terecht op de volgende hulplijn: 03 283 48 88 (het nummer van dienstencentrum Het Schoppeke), van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 16.30 uur, woensdag van 9.30 tot 14 uur of via mail op coronahulplijn@lier.be .

 

CGG aanbod voor VAPH en woonzorgcentra

CGG De Pont ondersteunt de VAPH-instellingen en woonzorgcentra waar personeelsleden het mentaal zwaar hebben. Lees hier meer over hun aanbod.
 

CAW aanbod voor mensen thuis, en in de zorg

Contact opnemen met het CAW is voor een aantal mensen een te hoge drempel. Daarom biedt het CAW Boom-Mechelen-Lier een proactief aanbod aan. Indien je merkt dat jouw cliënten, patiënten, klanten en/of hun naasten nood hebben aan een gesprek, een luisterend oor of professionele hulpverlening, dan kan je vragen of je hun telefoonnummer mag doorgeven aan het CAW via An.VanGorp@cawboommechelenlier.be met vermelding van naam en eventueel een korte schets van de problematiek. Het CAW zal dan telefonisch contact opnemen en hen verder helpen.
 
Opgelet. Het gaat hier over vragen omtrent psychosociaal welzijn (dus geen covid-19 vragen met medische insteek). Toestemming van de zorggebruiker is vereist; privacygewijs moet er gevraagd worden of je het telefoonnummer mag doorgeven! 
Het CAW is fysiek bereikbaar of via mail, chat en website. Ook mensen die werken als zorgprofessional kunnen bij hen terecht. Vergeet niet voor jezelf te (laten) zorgen! https://www.caw.be/contacteer-ons/#mail
 

Verlenging projecten eerstelijnspsychologie
 
In 2018 maakte de federale regering geld vrij voor terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg aan volwassenen. Sinds april 2020 hebben ook minderjarigen (0 tot en met 18 jaar) en 65-plussers met een licht tot matig psychisch onwelbevinden recht op deze terugbetaling. Recent werd de duurtijd van dit project voor alle doelgroepen verlengd tot en met december 2022.
Dit kadert binnen de hervormingen van een nieuwe geestelijke gezondheidzorg en heeft tot doel de toegankelijkheid en het aanbod van de geestelijke gezondheidszorg te versterken en in te zetten op preventie, vroegdetectie en vroeginterventie.
 
Meer informatie vind je via de volgende links:
Voor volwassenen: https://www.netwerkemergo.be/elp/
Voor minderjarigen: https://pangg0-18.be/eerstelijnspsychologische-zorg/
 

0800-nummer: ondersteuning zorginstellingen en “corona-toeren”

Net als op het einde van de eerste golf is een 0800-nummer op provinciaal niveau geactiveerd om bv. woonzorgcentra met personeelstekorten te ontlasten en coronatoeren door thuisverpleegkundigen en thuiszorgkundigen te organiseren.
Voor de provincie Antwerpen is dit nummer 0800 11 833. Deze hulpbron wordt heropgestart, binnen de grenzen van het mogelijke. Qua personeelsbezetting zitten we nu eenmaal in een andere situatie dan tijdens de eerste golf.
 

Helpindezorg.be: aanboren van menskracht voor de zorg

Omdat we op veel plaatsen horen dat het zorgpersoneel kreunt onder de druk, zijn we blij met deze campagne.
De VDAB geeft aan dat er best wel veel jobs zijn in de zorg waarvoor je geen specifiek diploma nodig hebt: https://www.vdab.be/helpindezorg
 

Materiaal LOGO Mechelen: Coronalert
 
Logo Mechelen stelt gratis promotiemateriaal ter beschikking over de gratis app “Coronalert”. Wil je folders en (4 soorten) affiches? Bestel ze bij Logo Mechelen. 
Digitaal campagnemateriaal om Coronalert te promoten, zoals filmpjes en visuals voor sociale media, vind je hier terug (vaak ook in het Frans, Engels en Duits). 
Alle info en links naar de app stores vind je op www.coronalert.be.
 

Zes gouden regels en maatregelen

Zes gouden regels tegen corona

  1. Respecteer de hygiëneregels
  2. Doe je activiteiten liefst buiten
  3. Denk aan kwetsbare mensen
  4. Hou afstand (1,5m)
  5. Beperk je nauwe contacten
  6. Volg de regels voor bijeenkomsten

Op de volgende website vind je meer informatie over de regels en de maatregelen per sector: https://11miljoenredenen.be/nl

b4199e0a-c566-401f-bc67-e90e0ac3747e.jpg
 

Vacature binnen ELZ Pallieterland
 
We zijn op zoek naar een coördinator pool huisbezoekers! Meer informatie vind je in dit vacaturebericht.
 

Nazorg bij COVID19

In ons bestuursorgaan werd besloten dat we een bijdrage willen leveren aan het implementeren van goede nazorg bij COVID19. Mensen die deze infectie hebben doorgemaakt hebben vaak nog lang klachten. In dit opiniestuk leest u een getuigenis van Ann Li.

We hopen u binnenkort meer te kunnen vertellen over een webinar die dit thema aanraakt.
 

Uitkijker

  • 14/12/2020: Praatcafé dementie in Duffel: “Hoe organiseer je het dagdagelijkse leven met een persoon met dementie?”. Doelgroep: mantelzorgers van mensen met dementie. Je kan online deelnemen. Fysieke aanwezigheid is onder voorbehoud.
Contactopvolging

Zoek zorgverleners in jouw zone