VACATURES BIJ ELZ PALLIETERLAND

 

Op dit moment hebben wij geen vacatures openstaan.

 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021

Woordje van de Voorzitter

December is de feestmaand. De vierde corona-golf is aan het wegzakken, dus met de nodige voorzorgsmaatregelen zullen veel feesten wel kunnen doorgaan.
 
Toch is Kerst en Nieuw voor veel mensen een heel erg dubbele periode.
 
Als er eenzaamheid speelt…
 
… is het opzetten van een kerstboom en daar dan alleen naast moeten zitten soms een trigger om te hervallen in een oude verslaving;
… dan is het heel moeilijk om te horen als je van de geheugenspecialist geen auto meer mag rijden, want dan kan je geen cadeaus gaan kiezen zonder dat er iemand mee gaat;
… dan kan het gemakkelijker gebeuren dat je zo lang blijft zitten met een medisch probleem tot je niet anders kan dan naar de spoed te gaan.
 
Daarom is het zo belangrijk dat we vanuit de eerstelijnszone verbindende initiatieven ondersteunen: niet alleen om het inhoudelijke van wat we willen vertellen, maar ook om mensen in verbinding te brengen met elkaar.
 
Onze praatcafés dementie zijn een heel mooi voorbeeld van zo’n verbindend initiatief (zie agenda). Als eerstelijnszone vinden we het ook belangrijk dat zorgverleners zich verenigen en samen sterker staan, daarom steunen wij de oprichting van de psychologenkring en de diëtistenkring (zie onder).
 
Preventie is enorm belangrijk, vandaar dat de lezer in onze nieuwsbrief daarover veel te weten kan komen. Hier leg ik graag de nadruk op het project ‘Bewegen op verwijzing’ (zie onder). Dat project bestond reeds in Nijlen en wordt volgend jaar uitgebreid naar andere gemeenten van onze eerstelijnszone. Dit zorgt ervoor dat bewegingsarme mensen gemotiveerd worden door een coach om meer beweging in hun leven in te bouwen, op die manier die het best bij hen past: dus niet noodzakelijk door zich aan te sluiten bij een sportclub. Een mooie aanvulling op het huidige preventie-aanbod !
 
Maak jij je goede voornemens alvast?
 
Fijne feestdagen,
 
Jullie voorzitter
Bert Leysen

Terug naar top

 

Voorstelling Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme

Het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme uit Mechelen biedt professionele ondersteuning en begeleiding aan jongeren en volwassenen met
autismespectrumstoornis (ASS). Met meer dan 40 jaar ervaring en een sterk lokaal netwerk zetten wij onze expertise dagelijks in om mensen met autisme te ondersteunen. We kiezen hierbij bewust voor kleinschalige afdelingen. Hierdoor kunnen wij onze cliënten meer zorg op maat bieden met meer focus op empowerment.
 
Het begeleidingscentrum is erkend door het Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH) en biedt ondersteuning op 4 niveaus:
 
  • Individuele ondersteuning: mobiel, ambulant & begeleiding aan huis
  • Dag- & vrijetijdsbesteding: dagcentrum De Villa, het Auticafé, Go AUT (vrijetijdsbeweging voor mensen met autisme)
  • Woonondersteuning: kortverblijf & permanent wonen
  • Expertisecentrum: outreach, advies & vorming

 
Meer info treft u op onze website www.begeleidingscentrum-autisme.be, alsook in onze infofiche in bijlage.                                                  

Terug naar top

 

Vaccinaties

Er zal volop gevaccineerd worden in de 2de week van de kerstvakantie, vanaf 3 januari. Vanaf dan zullen we zelfs opschalen met 50 %. We benutten dan de maximale capaciteit van het centrum a rato van 6 dagen per week van 8 tot 20 uur. Door deze uitbreiding slagen we er in om de doelstelling van de versnelde boostercampagne, zoals opgelegd door de hogere overheden, te behalen. Alle 18-plussers zullen uiterlijk eind januari een afspraak kunnen maken voor hun boosterprik.
 
Op 28, 29, 30 en 31 december 2021 is het vaccinatiecentrum gesloten. Er zijn in die periode onvoldoende medische en niet-medische profielen beschikbaar. Deze sluiting heeft echter weinig tot geen invloed op het behalen van de doelstellingen. Momenteel zijn alle personen uitgenodigd die vandaag reeds in aanmerking komen voor hun boosterprik. De voorziene opschaling vanaf 3 januari compenseert ruimschoots de beperkte prikcapaciteit tijdens de zeer korte sluiting. Ook heel wat andere centra sluiten omwille van dezelfde redenen.
 
Vaccinatiecentrum Pallieterland heeft tot nu toe al een mooie vaccinatiegraad van de boosterprik bereikt. Voor alle gemeenten van ELZ Pallieterland is de gemiddelde vaccinatiegraad hoger t.o.v. heel Vlaanderen.

Terug naar top

 
 

Gratis doorverwijskaartjes van Logo Mechelen

Het kan moeilijk zijn je weg te vinden in het aanbod rond geestelijke gezondheid. De nieuwe postkaartjes van Logo Mechelen geven een overzicht van de belangrijkste en meest laagdrempelige hulporganisaties. Er zijn 2 versies voor jongeren en 2 voor volwassenen. Bestel ze gratis via onze webshop.
 

Terug naar top

 

Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

De maand januari is de internationale maand in de strijd tegen baarmoederhalskanker. 
 
Wanneer krijg ik mijn uitnodiging voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker? Om na te gaan of je van het CvKO een brief zal krijgen voor dit onderzoek selecteer je hier je geboortejaar:
https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/wanneer-wordt-iemand-uitgenodigd

Weet je dat vrouwen vanaf 25 tot en met het jaar waarin ze 64 jaar worden gratis kunnen deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Doe het, want tijdig opsporen is belangrijk. Dus, geen excuses. Ondanks deze lastige tijden is het leven mooi en wensen we elkaar een goeie gezondheid. Ontdek hoe ook jij kan deelnemen op Bevolkingsonderzoek.be. https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/bevolkingsonderzoek/hoe-deelnemen
 
Je wilt graag deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Toch heb je nog enkele vragen over hoe je juist kan deelnemen. Meer info vind je op deze pagina:
https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/bevolkingsonderzoek/hoe-deelnemen
 
Een uitstrijkje is een eenvoudig onderzoek dat toelaat om baarmoederhalskanker of de voorstadia ervan vroegtijdig op te sporen. Aan de hand van dit filmpje zie je hoe het in zijn werk gaat.
https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/filmpje-over-het-onderzoek 
 
Januari staat in het teken van de strijd tegen baarmoederhalskanker. Dat is nodig, want elk jaar zijn er vrouwen bij wie baarmoederhalskanker laat ontdekt wordt. Om deze kanker tijdig te vinden, laten vrouwen van 25 tot en met 64 jaar best om de 3 jaar een uitstrijkje nemen. Vroege opsporing biedt de beste bescherming. https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/bevolkingsonderzoek/waarom-deelnemen
 

Terug naar top

 

Tournée Minérale: een maand zonder alcohol

Tournée Minérale blaast in februari zes kaarsjes uit! De campagne van De Druglijn roept iedereen op om in februari 2022, voor het eerst of opnieuw, een maand geen alcohol te drinken.

Editie 2022 – voel-je-vrij met Tournée Minérale
De focus van de campagne ligt dit jaar op je vrij voelen met Tournée Minérale: vrij van een kater met een verloren dag tot gevolg, vrij van sociale druk om te drinken en vrij om tijdens de rest van het jaar op een doordachte manier zelf te bepalen wanneer je wel of niet een glas drinkt. Ook de keuzevrijheid tijdens de maand zonder alcohol is verzekerd, dankzij het grote aanbod aan alcoholvrije dranken in de supermarkten én in de horeca. Zo zijn er opnieuw heel wat Minérale bars die inzetten op een goed alcoholvrij aanbod. Je ontdekt ze allemaal op de website.

Op je gezondheid
Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2022 geen alcohol. Want ook zonder kan je je perfect amuseren.
Meer info vind je op www.tourneeminerale.be

Terug naar top

 

Bewegen Op Verwijzing (BOV)

Bewegen Op Verwijzing helpt inwoners van ELZ Pallieterland meer bewegen

ELZ Pallieterland is gestart met het project ‘Bewegen Op Verwijzing’, een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven en met steun van de Vlaamse overheid. Dankzij dit project kunnen de huisartsen inwoners van ELZ Pallieterland met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. Die coach helpt de doorverwezen patiënten om meer te bewegen.

Bedoeling van ‘Bewegen Op Verwijzing’? De 'zittende' Vlaming met een gezondheidsrisico op doktersverwijzing aan het bewegen krijgen. De doorverwezen patiënten krijgen van de coach een beweegplan op maat: van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks beweeguurtje in de buurt. De coach helpt hen op weg en motiveert hen. Bedoeling is dat de deelnemer zijn weg naar een actiever leven op termijn zelfstandig kan verderzetten.
Dankzij Bewegen Op Verwijzing profiteert de deelnemer van heel lage tarieven. Je betaalt de coach maar 5 euro per kwartier voor een individuele sessie, en 1 euro per kwartier voor een groepssessie. Heeft de deelnemer recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan krijgt hij een extra korting.

Voordelen
Onderzoek toont aan dat je dubbel zoveel beweegt na begeleiding. Bovendien heeft het project ook nog andere voordelen: je voelt je beter in je vel, je komt vaker naar buiten en je hebt meer sociaal contact.

Getuigenissen
Het project draait al een tijdje in Nijlen, we verzamelden een aantal ervaringen.
Marc: “Ik wil eigenlijk al lang de stap zetten om meer te bewegen. Mijn huisarts zei het al vaker. En ik geloofde het wel. Maar met de verwijsbrief in mijn handen voel ik me toch sterker. “
Zuürma: “Werk, huishouden, kinderen, stress … Ik had geen tijd om te sporten, dacht ik. Nu zie ik elke dag hoe ik meer kan bewegen. Het kan overal! En ik voel me beter.”
Ingrid: “Ik ging door een moeilijke periode en had last van stress. Het was mijn huisarts die me voorstelde om meer te bewegen. Via Bewegen Op Verwijzing kwam ik in contact met de coach, die samen met mij op zoek ging naar een activiteit. Sindsdien is mijn badmintondag heilig!
 
Interesse in coaching?
Vraag een verwijsbrief bij je (huis)arts of andere gezondheidswerker! Daarmee kan je terecht bij beweegcoach Kathleen.
 
Kijk ook even op www.bewegenopverwijzing.be

Terug naar top

 

Kerstwens

vzw Eerstelijnszone Pallieterland wenst iedereen fijne feestdagen!

Terug naar top

 

Uitkijkers

17/03/2022 Presentie en nabijheid 19u30 tot 21u30
De kwetsbare mens staat altijd centraal en een vertrouwelijke en ongedwongen aanpak zijn heel belangrijk. Vanuit deze overtuiging werden verschillende werkingen helemaal herdacht. We brengen je getuigenissen uit een psychiatrisch centrum, een stedelijke sociale dienst en de jeugdwerking.

Gastsprekers:
• Lucas Joos, psychiater Psychiatrisch Centrum Bethanië Zoersel
• Ludmilla Moons, coördinator ROJM OverKop Mechelen
• Mathias Vaes, afdelingshoofd sociale zaken van de stad Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen (auditorium), Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen
Gratis - Iedereen welkom
Inschrijving:
link.similes.be/presentienabijheid
Meer info:
similes.emergo@gmail.com - 0484 91 62 52


21/03/2022 19u30 Praatcafé dementie
Onderwerp: Tips and tricks over zorgvolmacht en erfrecht
Spreker: Notaris Stéphanie Westerlinck
Locatie: WZC Sint-Jozef Kessel
Datum: maandag 21 maart 2022 19u30
Dit praatcafé gaat over de zorgvolmacht en bewindvoering voor (jonge) personen met dementie.


29/03/2022 Platformvergadering vzw ELZ Pallieterland 20u00-22u00
Thema’s: Multidisciplinair overleg en intrafamiliaal geweld
Parochiaal Ontmoetingscentrum 't Klooster, Kessel-Dorp 42, 2560 Kessel

28/06/2022 Algemene Vergadering vzw ELZ Pallieterland 20u00-21u30
Parochiaal Ontmoetingscentrum 't Klooster, Kessel-Dorp 42, 2560 Kessel
 
  
Deze save the dates zijn ook steeds terug te vinden in onze kalender op onze website.
Een suggestie doen voor onze kalender/nieuwsbrief? Stuur een mail naar veronique@elzpallieterland.be

Terug naar top

 

Samen tegen eenzaamheid

In het project HealthLi Buurtkompas – een project om gezondheidsvaardigheden te versterken - werkten we 3 gidsen SAMEN TEGEN EENZAAMHEID uit:

1) een gids voor inwoners

2) een gids voor hulpverleners in de eerste lijn

3) een gids voor lokale besturen en organisaties

De ontwikkeling van de gidsen gebeurde in samenwerking met de Thomas More Hogeschool en met financiële steun van het Fonds dr. Daniël De Coninck.

Nieuwsbrieven over het project

Interview over het project 

Gidsen downloaden/bestellen

Bestelformulier gidsen "Samen tegen eenzaamheid"

 

logo vaccinatiecentrum Pallieterland

Hoe verloopt je vaccinatie?

Bereikbaarheid Vaccinatiecentrum Pallieterland (Voetbalstadion Lierse)

Infobrochures voor 65-plussers

Vrijwilliger? Super! Je kan je hier aanmelden!

Professionele thuisverpleegkundigen die willen werken in het centrum, melden zich bijkomend aan bij het Consortium via deze link.

Sensi-ambassadeur worden? Via de volgende link vind je meer info:
pdf bestandvrijwilligersvacature sensi-ambassadeur.pdf (138 kB)

visual corona

Praatcafé Dementie - Regio Pallieterland

Wat is het praatcafé dementie?

Het praatcafé is een ‘samenkomen’ van mensen die, op welke manier dan ook, in contact komen met dementie. In een ontspannen sfeer kan je kennis maken met anderen, nuttige informatie opdoen, ervaringen uitwisselen met anderen en zo het dagelijks ‘leven met dementie’ iets beter begrijpen en er beter mee leren omgaan.  

Klik hier om de volledige tekst te lezen

Zorgzame buurten/wijken/dorpen

Wil jij mee(r) werk maken van een zorgzaam dorp, een zorgzame wijk of een zorgzame buurt? Dan kan je hier informatie vinden over projectoproep zorgzame buurten.

Een overzicht van de reeds bestaande initiatievenpdf bestandInitiatieven buurtgerichte zorg in ELZ Pallieterland.pdf (828 kB) in onze zone. 

Zoek zorgverleners in jouw zone