NIEUWSBRIEF JUNI 2021

Woordje van de voorzitter

Dankzij de succesvolle vaccinatiecampagne zien we dat er minder corona-besmettingen zijn, en minder ziekenhuisopnames. Onze COVID-19-medewerker kan nu haar overuren van een paar maanden geleden opnemen.

Dit goede nieuws neemt voor veel jongere mensen de urgentie weg om zich te laten vaccineren. Waarom is dat toch nog belangrijk?

  • Sociale voordelen van vaccinatie: mensen die al volledig gevaccineerd zijn, kunnen nu hun coronacertificaat downloaden via hun burgerprofiel: https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel. Dit opent deuren voor reizen en veel vormen van ontspanning.
  • Voor de eigen gezondheid: ook jongere mensen kunnen een ernstige vorm van COVID-19 doormaken. De leeftijdsgroep van 25 t.e.m. 45 heeft zelfs het meest frequent een langdurig herstel nodig van COVID-19.
  • Voor de gezondheid van anderen: denk vooral aan de medemensen met een verzwakt immuunsysteem (ouderen die niet gevaccineerd mochten worden, zwangere vrouwen, …). Denk ook aan de kleine groep kinderen met een ernstig verloop van COVID-19. 

Op www.longcovidkids.org kan je een aantal getuigenissen bekijken van kinderen met een langdurig herstel van COVID-19. Kinderen hebben dit niet vaak voor. Toch gebeurt het wel degelijk, en dan is het heel erg vervelend. Hieronder de getuigenis van de zesjarige Isabelle, die op het moment van de foto al 265 dagen last had van COVID-19. Kinderen onder de 16 krijgen momenteel geen vaccin, maar dit soort getuigenissen roept de vraag op om ook voor hen vaccinaties te voorzien.

Minister Somers van Binnenlands Bestuur (Vlaanderen) wil referentieregio’s vormen. Er werd beslist dat Ranst bij referentieregio Antwerpen zal horen, en dat Berlaar, Duffel, Lier en Nijlen bij referentieregio Rivierenland zal horen. Referentieregio’s zullen zeer strikt alle domeinen van het lokaal beleid bundelen, tenzij er na een goede motivatie een afwijking wordt toegestaan.
 
In mei vroeg Eerstelijnszone Pallieterland een afwijking om Ranst bij eerstelijnszone Pallieterland te behouden. Op 17 juni was er een online meeting tussen Eerstelijnszone Pallieterland, gemeente Ranst, en de kabinetten Beke en Somers om deze vraag naar een afwijking te bespreken. Er werd nog geen antwoord geformuleerd. De kans is reëel dat Ranst zal afscheuren van onze eerstelijnszone. We houden jullie op de hoogte van de verdere evolutie van dit dossier.
 
Deze zomer zullen we gebruiken om na te denken hoe we in post-corona tijd vorm willen geven aan onze rol als eerstelijnszone. Vast staat dat preventie een belangrijk kernwoord zal zijn. Preventie is voor ons een breed begrip. Het gaat niet alleen om genoeg bewegen, gezond eten, vaccinaties laten zetten en op tijd bloed laten trekken bij uw huisarts. Het gaat ook om het stimuleren van geestelijke gezondheid en om het opbouwen van zorgende netwerken, of je dat laatste nu buurtzorg, zorgzame straten, warme wijken of nog iets anders noemt.
Denk je hierover graag mee, laat dit ons dan zeker weten (via carmen@elzpallieterland.be). Concreet kan je mee nadenken over de inhoud van onze platformvergadering op 6 oktober 2021, die we laten draaien rond het brede concept van preventie. Je kan ook mee nadenken over ons nieuwe beleidsplan voor 2022.
 
Een zomerse groet

 
Jullie voorzitter
Bert Leysen

Terug naar Top

Nieuws HealthLi Buurtkompas met inschrijvingslink voor de slotavond

De voorbije weken deelden burgers, hulpverleners, lokale besturen en organisaties in eerstelijnszone Pallieterland hun eerste ervaringen met de 3 gidsen SAMEN TEGEN EENZAAMHEID. De resultaten uit deze piloot gaan we nu analyseren en samenvatten.
 
Intussen werken we verder aan het stappenplan. Het kan eerstelijnszones of zorg- en welzijnsorganisaties inspireren om rond gezondheidsvaardigheden noden te detecteren, beleidskeuzes te maken en co-creatief een ondersteuningsvorm uit te werken. Het stappenplan of de methodiek illustreren we met ervaringen uit het project HealthLi Buurtkompas.
 
Het project loopt hiermee stilaan af. Graag nodigen we je uit voor de slotavond op dinsdag 7 september in Thomas More campus Lier. Kan je niet komen, maar heb je interesse?  In het inschrijvingsformulier kan je ook de presentaties opvragen.
 
Programma:
- 18u00-19u00: onthaal en netwerking
- 19u00: inleiding
- 19u10: gezondheidsvaardigheden
- 19u35: methodiek HealthLi Buurtkompas
- 20u00: gidsen 'samen tegen eenzaamheid'
- 20u25: pilootervaring
- 20u50: slot & dank
- 21u00-22u00: netwerking
 
Inschrijven kan via deze link.
 
Wie zelf een aanbod heeft rond eenzaamheid of gezondheidsvaardigheden (vorming, kennis, begeleiding, activiteiten, …), kan dit op de slotavond tonen tijdens de netwerkmomenten. Een standplaats kan je aanvragen via het inschrijvingsformulier.

Terug naar Top

Info vaccinaties covid19

Beslissing IMC rond de vaccinatie van 16-17 jarigen
 
De IMC Volksgezondheid zet het licht op groen voor de vaccinatie van 16-17jarigen met het Pfizer-vaccin. Meer info vinden jullie via volgende link. https://www.laatjevaccineren.be/16-en-17-jarigen-zullen-in-vlaanderen-snel-gevaccineerd-worden
  
Toelichting vaccinatiegraad 65+
 
In overleg met Sciensano werd door het Agentschap Zorg & Gezondheid op 2 juni een aanpassing doorgevoerd bij de berekening van de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep. Het gaat over de regels die we toepassen om iemand die gevaccineerd is, aan de ene of andere leeftijdsgroep toe te wijzen.
 
In de oude werkwijze telde de leeftijd op moment van vaccinatie. Wie bijvoorbeeld 65 was op het moment van vaccinatie, werd meegeteld voor de vaccinatiegraad van de 65+’ers. Ook wie nog 65 ging worden voor zijn tweede vaccinatiedosis, werd meegeteld bij de vaccinatiegraad van de 65+’ers. Heel wat mensen die in 2021 65 geworden zijn of zullen worden, werden dus meegeteld in de vaccinatiegraad van de 65+’ers.
Deze rekenwijze werd veranderd: vanaf nu wordt gekeken naar de leeftijd die een persoon had op 1 januari 2021 om de persoon aan een leeftijdscategorie toe te wijzen. Iemand die op 1 januari 2021 64 jaar was, verjaarde in maart en gevaccineerd werd in april, wordt niet meer meegeteld in de vaccinatiegraad van de 65+’ers, maar in de vaccinatiegraad van de -65-jarigen.
Deze aanpassing resulteert dus in een daling van de vaccinatiegraad van de 65+’ers en een stijging van de vaccinatiegraad van de -65-jarigen. De totale vaccinatiegraad wijzigt daardoor uiteraard niet.
Sciensano zal dezelfde aanpassing doorvoeren in hun vaccinatiegraadcijfers.
 
Wie niet is ingegaan op zijn uitnodiging tot vaccinatie en dus niet gevaccineerd is, zal nog eens uitgenodigd worden nadat iedereen in de volwassen bevolking een eerste keer is uitgenodigd. Dit zal opnieuw een uitnodiging per brief, e-box en e-mail zijn zoals de eerste uitnodiging. Je krijgt dus een nieuwe kans tot vaccinatie. Wie zijn vaccinatie-uitnodiging aan zich heeft laten voorbijgaan zonder aan te geven het vaccin te weigeren, zal automatisch opnieuw worden uitgenodigd.
 
Mensen die actief geweigerd hebben om zich te laten vaccineren, zullen eerst zelf moeten aangeven dat ze opnieuw uitgenodigd willen worden. Hiervoor zal een inschrijfsysteem worden voorzien.  
 
Wie wel een eerste keer gevaccineerd is, maar zijn tweede vaccinatieafspraak heeft gemist, zal op een vast moment een inhaalvaccinatie kunnen krijgen. Meer informatie hierover vind je hier.
  

Vaccinatiegraad ELZ Pallieterland

Naast de meer dan 95% van de 65-plussers in eerstelijnszone Pallieterland die alvast minstens 1 prik hebben ontvangen, kreeg al 74% van de meerderjarige Pallieterlanders (18+’ers) tot op heden al minstens één prik. Naast de tweede prik voor onze 65+’ers en risicopatiënten vaccineren we steeds verder naar de nog jongere leeftijden toe.
 
Hieronder een bondige visuele weergave van de huidige cijfers:
 
Vaccinatiegraad bij 18+’ers in ELZ Pallieterland o.b.v. minstens één dosis (dd. 21.06.2021)
Vaccinatiegraad bij 18+’ers in ELZ Pallieterland o.b.v. minstens één dosis (dd. 21.06.2021)
Vaccinatiegraad bij 65+’ers in ELZ Pallieterland o.b.v. minstens één dosis (dd. 21.06.2021)
 
Data van figuren: 21/06/2021.

Terug naar Top

Buurtzorg is meer dan zorg

Sinds corona zijn we er ons meer dan ooit van bewust hoe belangrijk het is er voor elkaar te zijn en te zorgen dat niemand alleen achter blijft. Daar werken veel mensen in onze gemeente aan, zowel vrijwillig als professioneel. Zij zorgen voor vele vormen van zorg, voor veel verschillende mensen. De juiste zorg bij de juiste mensen krijgen én op de juiste plaats, dat is in een notendop de ambitie van het nieuwe project Buurtzorg.
Jo Sels, directeur van het woonzorgcentrum én bezieler van het project, vertelt er meer over.
 
We staan aan het begin van dit project, waarom is het nodig?
 
Als ondervoorzitter van de Eerstelijnszone Pallieterland zie ik dat de zorg heel versnipperd is. Er zijn veel zorgverleners met hun eigen deskundigheid en mensen die nood hebben aan ondersteuning vinden niet makkelijk hun weg in dat diverse aanbod. Een centraal aanspreekpunt kan dan helpen. We gaan een netwerk opbouwen van zorgpartners en we brengen mensen die zorg nodig hebben in contact met de juiste persoon of organisatie. Vraag en aanbod op mekaar afstemmen, daarover gaat het in buurtzorg De Geburen Nijlen-Kessel-Bevel (afgekort Buurtzorg De Geburen).
 
Het aanbod is nu dus zowel versnipperd als erg divers. Wat is er momenteel al voorzien en hoeveel mensen zetten zich daar elke dag voor in?
 
In onze regio zijn er vele honderden zorgverleners. Een overzicht van alle zorgvoorzieningen en individuele zorgverleners vind je nu al op www.desocialekaart.be. Maar bij Buurtzorg De Geburen gaat het niet enkel over het ‘zorg’-aanbod, maar ook over ‘wonen’, ‘ontmoeten’ en ‘preventie’. Het welzijn van mensen die contact nemen, staat centraal.
 
Is het dan een aanbod voor verschillende doelgroepen, en niet alleen voor oudere mensen?
 
Dat klopt. Wel zien we dat in deze coronatijden vooral ouderen kwetsbaar zijn en bij hen ligt ook de eerste prioriteit. Mensen met een groot netwerk, die omringd zijn door familie en mantelzorgers vinden doorgaans wel een antwoord op hun vragen. Het zijn vooral mensen die minder omkaderd zijn, die moeilijk hun weg vinden in de veelheid van de zorgverstrekkers. Vanuit Buurtzorg De Geburen gaan we deze mensen een helpende hand toesteken, hun netwerk versterken en ervoor zorgen dat ze niet in de kou blijven staan. Maar mensen met een goede omkadering kunnen ook bij ons terecht.
 

“De verbinding en de samenhang tussen mensen
terug ver­sterken is heel hard nodig.”
JO SELS

 

Mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen is ook een belangrijk punt, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
 
We willen zoveel mogelijk levenskwaliteit bieden op de plaats die dat het meest toelaat. Dit kan thuis zijn, maar dit is niet in elke situatie de beste oplossing. We werken met een buurtzorgtrajectteam van negen zorgverleners met een verschillende deskundigheid. Zij bundelen alle info en stemmen af met de zorgvragen. We willen altijd eerst goed luisteren wat de eigenlijke vraag is. We bespreken wat het beste zou zijn en volgen dit op via ‘trajectbegeleiding’. Op vraag van Nijlenaars komen we ook aan huis. Achteraf nemen we ook regelmatig contact op om te vragen hoe het gaat.
 
Wat staat er nog op de planning?
 
Met Lokaal Dienstencentrum De Geburen bouwden we de laatste vijf jaar de buurtrestaurants uit in Nijlen, Kessel en Bevel. We ontvangen er veel bezoekers. Het afgelopen jaar hebben we noodgedwongen de restaurants vervangen door soeprondes aan huis. Door de hoge vaccinatiegraad van de inwoners van Nijlen, heropenen de buurtrestaurants in Nijlen-centrum, in Kessel-centrum en in Bevel-centrum vanaf maandag 14 juni.
 
Heb je nog algemene tips voor mensen die hulp kunnen gebruiken voor zichzelf, hun familie, vrienden of buren?
 
Dat mensen het in deze periode af en toe moeilijk hebben, is normaal:  vereenzaming is een realiteit. Daarom is er nood aan projecten als Buurtzorg De Geburen. De verbinding en de samenhang tussen mensen terug versterken is heel hard nodig. Mensen het gevoel geven er niet alleen voor te staan is een opdracht van ons allemaal.

 
Contact:
Buurtzorg De Geburen Nijlen-Kessel-Bevel
GSM: 0470 89 90 90
Buurtzorg.nijlen@zusters-berlaar.be

Terug naar Top

Vrijwilligster Monique en medewerkster Katrien leveren soep bij Margriet tijdens de (hopelijk) laatste soepronde.
logo vaccinatiecentrum Pallieterland

Hoe verloopt je vaccinatie?

Infobrochures voor 65-plussers

Vrijwilliger? Super! Je kan je hier aanmelden!

Professionele thuisverpleegkundigen die willen werken in het centrum, melden zich bijkomend aan bij het Consortium via deze link.

Sensi-ambassadeur worden? Via de volgende link vind je meer info:
pdf bestandvrijwilligersvacature sensi-ambassadeur.pdf (138 kB)

visual corona

Praatcafé Dementie - Regio Pallieterland

Wat is het praatcafé dementie?

Het praatcafé is een ‘samenkomen’ van mensen die, op welke manier dan ook, in contact komen met dementie. In een ontspannen sfeer kan je kennis maken met anderen, nuttige informatie opdoen, ervaringen uitwisselen met anderen en zo het dagelijks ‘leven met dementie’ iets beter begrijpen en er beter mee leren omgaan.  

Klik hier om de volledige tekst te lezen

Samen tegen eenzaamheid

In het project HealthLi Buurtkompas – een project om gezondheidsvaardigheden te versterken - werkten we 3 gidsen SAMEN TEGEN EENZAAMHEID uit:

1) een gids voor inwoners

2) een gids voor hulpverleners in de eerste lijn

3) een gids voor lokale besturen en organisaties

Deze gidsen worden nu getest op hun bruikbaarheid. Een studiedag volgt in het najaar.

De ontwikkeling van de gidsen gebeurde in samenwerking met de Thomas More Hogeschool en met financiële steun van het Fonds dr. Daniël De Coninck.

Nieuwsbrieven over het project

Interview over het project 

Meer info: joke.coussement@thomasmore.be of 014 56 23 28

Zorgzame buurten/wijken/dorpen

Wil jij mee(r) werk maken van een zorgzaam dorp, een zorgzame wijk of een zorgzame buurt? Dan kan je hier informatie vinden over webinars die je kan volgen.

Een overzicht van de bestaande initiatieven pdf bestandinitiatieven.pdf (183 kB) in onze zone. 

Zoek zorgverleners in jouw zone