NIEUWSBRIEF JULI 2020

Wat leerden we van de corona-crisis?

Beste mensen,
 
De Veiligheidsraad kondigde de laatste weken steeds meer versoepelingen aan van de corona-maatregelen. Dat was telkens goed nieuws !
Toch is er een addertje onder het gras. Het corona-virus is nog niet overwonnen... Het triagepunt blijft open om mensen met een infectie veilig te onderzoeken. De huisartsenkring krijgt hulp van zelfstandige verpleegkundigen en verpleegkundigen van het wit-gele kruis om de wisserlijn te bemannen: een mooie samenwerking!
 
Persoonlijk beschermingsmateriaal blijft belangrijk. Lees hier wat onze plannen hiermee zijn.
 
Soms slaat de slinger door, en overheerst de angst. Als eerstelijnszone geven we een tegenwicht tegen dit soort overheersende angst: lees hier meer over onze vorming rond angstvermindering bij ouderen en mantelzorgers.
 
Ikzelf heb door de coronacrisis veel bijgeleerd over de wereld van Zoom, Teams en Praatbox. Deze ervaring versterkt de tendens van digitalisering in de zorg. Een voorbeeld hiervan is het Multidisciplinair Oncologisch Consult, waaraan de huisarts sinds kort online kan deelnemen.
Tot een paar maanden geleden wisten velen onder ons niet wat een FFP2-masker was. En zo kan ik nog wel even doorgaan over alles wat we geleerd hebben.
 
Daarom vraagt het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL) ons om te herbekijken welke acties we willen ondernemen in 2021. Ons huidig beleidsplan zit goed in elkaar. Toch zouden sommige plannen in het licht van de coronacrisis beter lichtjes wijzigen. Hier leest u hoe we uw hulp willen gebruiken om goede acties neer te schrijven tegen de deadline van 15 november.
 
We startten in mei een deel van onze normale werking weer op. Hier leest u meer. Zo blijft u op de hoogte van onze werking.
 
Deze zomer ga ik nadenken over de toekomst van onze prille eerstelijnszone. En genieten van: de zon, een fietstocht naast de Nete, een terrasje bij de lokale horeca en een hele stapel boeken.
En u, hoe laadt u uw batterijen weer op?

Zonnige groeten van jullie voorzitter,
Bert
 
P.S.: Wij zijn verhuisd. Ons nieuw adres: Gasthuisstraat 6, 2560 Kessel !

10fe8c43-965c-45e2-b7ed-0e2f779c799b.jpg

Persoonlijk beschermingsmateriaal met steun van Fonds Daniël De Coninck

Met subsidies van het Fonds Daniel De Coninck (Koning Boudewijnstichting) werden 200 wasbare schorten aangekocht, en doorverkocht voor een fors lagere prijs. Veel zorgverleners waren zeer blij met deze actie. We kregen ook handschoenen via het schakelzorgcentrum Lier. Deze handschoenen werden gratis aangeboden aan professionals in de gezondheids- en welzijnszorg van onze eerstelijnszone.
 
In de loop van de zomermaanden zal de tweede ronde beschikbaar zijn. We kochten Nitril handschoenen maat M en FFP2-maskers aan. Naar deze producten was de vraag het grootst. We zullen deze producten opnieuw doorverkopen aan een verlaagde prijs. Het plan is om met de overgebleven geldsom een noodvoorraad van persoonlijk beschermingsmateriaal aan te kopen. Zo zijn we zo goed mogelijk voorbereid op de mogelijke noden in het najaar.
 
Houd zeker onze websitefacebookpagina en Siilo connect in de gaten!

Train-the-trainer angstvermindering voor ouderen en mantelzorgers

Een deel van de subsidies van het Fonds Daniel De Coninck gebruiken we om een vorming te organiseren rond angstvermindering. Deze vorming geeft mensen vaardigheden om een gesprek aan te gaan met ouderen en mantelzorgers met een te overheersende angst. We plannen dit op 10 juli.
 
Omwille van corona-maatregelen is het aantal deelnemers beperkt. Daarom laten we enkel mensen toe die de inhoud van deze vorming actief verder verspreiden. Zo bereiken we uiteindelijk wel een grote groep.
 
Als u interesse heeft in deze train-the-trainer, laat het dan aub weten via info@elzpallieterland.be.

Video-conferenties voor het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC)

De diagnose en behandeling van kanker wordt steeds complexer. Steeds meer specialisten en andere zorgverleners bekommeren zich om één patiënt. In de ideale wereld staan al deze zorgverstrekkers in regelmatig contact met de huisarts van de patiënt. Want de bijdrage van de huisarts is cruciaal voor het begrijpen van een patiënt met complexe sociale, psychologische of medische aandachtspunten.
Het MOC zorgt voor overleg tussen ziekenhuisartsen en huisartsen over hun gedeelde patiënten met kanker. Jammer genoeg slaagden huisartsen er vaak niet in om aanwezig te zijn op een MOC, vooral omwille van de verplaatsingstijd.
Noodgedwongen werd tijdens de corona pandemie overgeschakeld op video-conferenties. De overheid voorziet nu ook een vergoeding voor wie aanwezig is op afstand.
Annelies Troch, oncoloog Heilig Hart Lier: “Vrijwel onmiddellijk hebben we deze vergadertechniek ingevoerd en stilaan raken we uit de kinderschoenen. Het werkt absoluut motiverend, de informatie uitwisseling loopt snel wat de samenwerking bevordert. We leren elkaar ook beter kennen en hopen én denken dat dit de zorgkwaliteit verhoogt.”
Marie Coenen, huisarts in Berlaar: “De MOC die online gehouden worden zijn een fantastische oplossing. Ik nam op drie weken tijd al meer deel aan een MOC dan het voorbije half jaar.”

Samen nadenken over de vijf belangrijkste acties in 2021

VIVEL vraagt alle eerstelijnszones om hun beleidsplan te herbekijken met de noden die gevoeld werden tijdens de corona-crisis in het achterhoofd. Op basis van deze oefening willen we komen tot vijf acties waarop we zullen inzetten in 2021. Tegen 15 november (de deadline) zouden we moeten landen met vijf actiefiches die in detail beschrijven hoe we deze acties zien.
 
Als u graag mee nadenkt, kan u hier ons beleidsplan raadplegen en zelf nadenken over wat voor u de belangrijkste lessen zijn voor de eerstelijnszone die we kunnen meenemen uit de corona-crisis.
 
Deze opdracht werd door VIVEL uitgelegd aan de eerstelijnszones begin juni. Heel juni was er veel werk met het opstarten van de onafhankelijke werking van onze vzw (1 juli krijgen we onze eigen subsidies). Daarom kunnen we pas nu echt in gang schieten.
 
Het plan van aanpak is het volgende:

  • In juli komt het bestuursorgaan per cluster bij elkaar. Dit is een bewuste beperking van het aantal aanwezigen o.w.v. corona-overwegingen. Per cluster wordt besproken wat de vijf beste acties zijn om in 2021 op in te zetten als eerstelijnszone.
  • Tot 21 juli kan iedereen wie interesse heeft in dit vraagstuk laten weten welke de vijf beste acties zijn om in 2021 op in te zetten als eerstelijnszone via info@elzpallieterland.be.
  • Eind juli beslist het dagelijks bestuur van de eerstelijnszone, op basis van alle input, over de vijf acties waarop ingezet wordt in 2021. Het dagelijks bestuur roept dan via een kort bericht op om mee de actiefiches uit te schrijven.
  • Tussen 1 augustus en 22 september is er tijd om vijf actiefiches uit te schrijven. We hopen hiervoor op input van mensen binnen en buiten het bestuursorgaan. Laat aub weten op info@elzpallieterland.be of u ook wilt schrijven aan een actiefiche.
  • Op 22 september evalueert het bestuursorgaan de vijf actiefiches voor een eerste keer.
  • Op 7 oktober gaat van 20u00 tot 22u00 een platformvergadering door. Op deze platformvergadering vragen we feedback op de vijf actiefiches.
  • Op 21 oktober bespreekt het bestuursorgaan de vijf actiefiches een laatste keer.
  • Voor 15 november wordt de definitieve versie van de vijf actiefiches opgestuurd naar de overheid.

Heropstart van de normale werking

Nog niet alle werkgroepen zijn opnieuw opgestart. Hopelijk slagen we daar in het najaar in. Hieronder volgt een korte stand van zaken van de drie werkgroepen die wel gestart zijn.
 
HealthLi buurtkompas
 
Deze werkgroep vergaderde verder online. De doelgroep is verder verfijnd naar niet schoolgaande jongvolwassenen tussen 20 en 35 jaar met een milde depressie. Er wordt gewerkt aan een vorming rond het verhogen van gezondheidsvaardigheden i.v.m. eenzaamheidsproblematiek. De volgende stap is het betrekken van ervaringsdeskundigen en  professionals met ervaring met deze doelgroep.
 
Als u deze werkgroep wilt helpen, kan u de trekker ervan bereiken via: joke.coussement@thomasmore.be.
 
Praatcafé dementie
 
Deze werkgroep vergaderde online begin juni. Het praatcafé dementie gaat door op een nader te bepalen locatie te Nijlen op 24 september rond het thema stress/veerkracht bij mantelzorgers van personen met dementie.
 
Als u deze werkgroep wilt helpen, kan u de trekker ervan bereiken via: tilde.spit@emmaus.be.
 
Multidisciplinair overleg
 
Er is een nieuwe regelgeving rond multidisciplinair overleg. Deze werkgroep bekijkt hoe we hiermee omgaan in onze eerstelijnszone.
 
Als u deze werkgroep wilt helpen, kan u de trekker ervan bereiken via: jo.sels@zusters-berlaar.be.

Oproep: onderwerpen bachelorproef verpleegkunde

In de laatste fase van de opleiding bachelor verpleegkunde Thomas More Lier maken de studenten van deze opleiding uitgebreid werk van een bachelorproef. Thomas More Lier wilt de studenten de mogelijkheid bieden om een onderwerp te kiezen, dat aangebracht wordt vanuit het werkveld. Daarvoor willen ze graag beroep doen op u. Heeft u interessante, verpleegkundig relevante onderwerpen uit de eerste lijn die zich lenen om verder uitgewerkt te worden via een bachelorproef? Bezorg dan uw voorstel uiterlijk 15 augustus 2020 via dit formulier.

Heeft u toch nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Greet Leysens

Uitkijker 

11/09/2020  Online Mini-symposium zorgzame buurten
24/09/2020  Praatcafé dementie in Nijlen "Veerkracht bij mantelzorgers voor personen met dementie"
07/10/2020  Platformvergadering van 20u00 tot 22u00: o.a. feedback op de 5 actiefiches
14/11/2020  Symposium Gezonde Mond. Preventieve mondzorg. De aanpak naar risicodoelgroepen.

 

Contactopvolging

Zoek zorgverleners in jouw zone