Zorgconnect

Logo zorgconnect hart

ZorgConnect is een onafhankelijke netwerkorganisatie die de toegang van de patiënt tot kwalitatieve thuisverpleging wil faciliteren. We bieden de zelfstandige thuisverpleegkundige een zorginhoudelijke en administratieve ondersteuning aan om deze kwalitatieve zorg uit te voeren. Hierbij staan onze waarden passie, zorgzaamheid en integriteit altijd centraal.

Onze doelen realiseren we dagelijks met onze eigen visie als leidraad.

Investeren in de ondersteuning en opleiding doen we met een duidelijk doel : zorgverleners toelaten om zich te focussen op hun passie ‘zorg’. Met toewijding, zorgzaamheid én vooral tijd voor de patiënt. We zijn er van overtuigd dat dit enkel resulteert in kwalitatieve zorg. Ons uitgebreid opleidingsaanbod biedt voor onze zorgverstrekkers een basis om zich continu bij te scholen.

ZorgConnect staat voor geïntegreerde zorg door structurele samenwerkingen met andere zorgpartners aan te gaan die bij de zorg aan huis, of in een voorziening voor mensen met een beperking, betrokken zijn.

ZorgConnect kiest uitdrukkelijk voor het statuut van een vereniging zonder winstoogmerk. Vanuit onze vzw-structuur investeren wij de opbrengsten in de ondersteuning van onze zelfstandige praktijken.

ZorgConnect staat voor nabije zorg door een gekend gezicht, flexibel ingevuld op maat van de noden en behoeften van de patiënt/cliënt. De zorgverlener kan zich door de ondersteuning van ZorgConnect maximaal toeleggen op de zorg en de regie van de zorg opnemen.

ZorgConnect heeft als beroepsvereniging voor zelfstandige verpleegkundigen steeds de belangen van deze beroepsgroep voor ogen in elke samenwerking die wij aangaan.

ZorgConnect is een ‘veilig netwerk’. Respect voor de autonomie van de verpleegkundigen en de praktijk en maximale ondersteuning om de steeds wijzigende rol en opdracht in de eerste lijn waar te maken, gaan daarbij hand in hand.

ZorgConnect is een betrouwbare en transparante partner, wij nemen deel aan de organisatie van kwalitatieve en geïntegreerde zorg, op lokaal maar ook regionaal, Vlaams en federaal niveau.

ZorgConnect is stichtend lid van het charter thuisverpleging, waar ethisch zorgondernemerschap centraal staat. www.charterthuisverpleging.be

In de Eerstelijnszone We 40 zijn heel wat zelfstandige praktijken van ZorgConnect actief !

Voor welke zorgen kan je bij ZorgConnect terecht ?

 • Hygiënische zorgen
 • Wondzorgen
 • Inspuitingen
 • Infuustherapie
 • Diabeteszorg
 • Palliatieve zorg
 • Vaccins
 • Spoelen poortkatheter
 • Afkoppelen chemopompen
 • Bloedafnames
 • Wekelijks klaarzetten van medicatie
 • Compressietherapie
 • …..

Waarom zit je als patiënt goed bij ZorgConnect ?

 • Vertrouwde gezichten : onze zelfstandige praktijken zijn kleinschalig en lokaal verankerd. Hierdoor kan je rekenen op een vertrouwd gezicht om jouw zorg op te nemen.
 • Detailzorg : een goede behandeling vraagt tijd en die nemen onze verpleegkundigen. Er wordt aandachtig geluisterd naar jouw noden en aan elk detail in de zorg wordt aandacht besteed.
 • Verbindende communicatie : de verpleegkundigen nemen de regie op van jouw zorg, dit betekent dat er continu overleg is tussen jou, de mantelzorger en de behandelende arts. We stemmen ook af met andere organisaties die hulp bieden aan huis. Daarnaast ondersteunen we jou bij de aanvraag van premies en tegemoetkomingen.

Hoe kan je een afspraak maken ?

Wil je meer over ons weten ?

Kijk gerust even op onze website www.zorgconnect.be of neem contact op via info@zorgconnect.be