Kringwerking of monodisciplinair samenwerken is een netwerkvorm die helpt om collega’s te leren kennen van dezelfde beroepsgroep binnen éénzelfde eerstelijnszone. Deze groep deelt kennis, streeft hetzelfde doel na en behartigt de belangen van de beroepsgroep. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor andere disciplines en partners binnen dezelfde eerstelijnszone.

Nieuws over kringwerking

Oost- en West-Meetjesland, Kringwerking

Waarom deelnemen aan kringwerking?

Kringwerking is een dynamische samenwerkingsvorm die lokale diëtisten de gelegenheid biedt...

Klein-Brabant Vaartland , Pallieterland, Bonstato, Mechelen-Katelijne, Mechelen-Katelijne, Kringwerking

Het stimuleren van kringwerkingen behoort tot de opdrachten van een eerstelijnszone. De opdracht is vaag omschreven maar het...

Activiteiten over kringwerking