Net zoals voor de Zorgraden, is de overheid aan het zoeken over welke taken tot de kerndisciplines horen van VIVEL. In hun laatste nieuwsbrief vernamen we dat de preventieopdracht wordt geschrapt uit de beheersovereenkomst van VIVEL.

Preventieopdracht VIVEL

VIVEL is van mening dat een duurzaam preventief gezondheidsbeleid een integraal onderdeel is van kwaliteitsvolle eerstelijnszorg zoals ook internationaal erkend wordt. Ze zullen overleg voeren met het kabinet en de administratie om het belang van integratie van zorg, welzijn en preventie te bespreken.