Roept werken met kanker bij jou ook vragen op? Heb je nood aan ondersteuning? Dan is Rentree iets voor jou!

2

Wat is Rentree?

» Werken met of na kanker is geen evidentie. Veel mensen botsen op obstakels en zitten met vragen, twijfels en onzekerheden.
» In Rentree gaan we samen op zoek naar antwoorden op die vragen. Mensen met kanker krijgen gratis de nodige ondersteuning bij hun werkhervatting of zoektocht naar een nieuwe passende job.
» De werkgever en belangrijke andere personen zoals de adviserendof arbeidsarts kunnen actief betrokken worden in het reintegratieproces. Doel is om de werkhervatting voor alle partijen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Voor wie?

» Voor werknemers, ambtenaren, zelfstandigen en werkzoekenden.

» Voor iedereen die vragen heeft rond werkhervartting of heroriëntatie op de arbeidsmarkt na of tijdens een kankerbehandeling.

Waarom Rentree?

» Je krijgt een vertrouwenspersoon op wie je kan terugvallen, ook als het even moeilijk gaat.

» Je wordt geïnformeerd over de mogelijkheden, rechten en plichten.

» Mogelijke aanpassingen en ondersteuningsmogelijkheden op de werkvloer worden samen bekeken.

» Je leert omgaan met vermoeidheid, concentratieproblemen of andere gevolgen van kanker op het werk.

» Je krijgt tips om het gesprek met je werkgever en collega’s aan te gaan.

» Tijdens jouw werkhervatting is er opvolging en ondersteuning. Kortom, je zet met meer vertrouwen de stap naar werk!

Meer info?

Klik hier voor Website Rentree