Kringwerking in Schelde en Leie

Als beroepsvereniging (kring) of lid van een kringwerking heb je meer slagkracht binnen de eerstelijnszone en kan je betere collegiale samenwerking opbouwen. Dit komt jou als zorg- of hulpverlener ten goede, maar ook de persoon met zorg- en ondersteuningsnood.

Wat doet een kring?

Een kringwerking is een monodisciplinaire groepering van zorg – en/of hulpverleners. Een kring groepeert mensen met hetzelfde beroep die hetzelfde doel nastreven en de belangen binnen de beroepsgroep behartigen.

Takenpakket

Een kringwerking heeft verschillende taken, afhankelijk van de beroepsgroep:

  • aanspreekpunt zijn voor andere disciplines en partners in de eerstelijnszone
  • het aanbod binnen de eerstelijnszone kenbaar maken
  • collega’s in de regio leren kennen, elkaar helpen, goed samenwerken en gericht doorverwijzen
  • multidisciplinair samenwerken stimuleren
  • vorming, kennisdeling en expertisedeling verzekeren

Voordelen

Als kring of lid van een kringwerking

  • heb je meer slagkracht binnen de eerstelijnszone
  • kan je betere collegiale samenwerking opbouwen

Dit komt jou als zorg- of hulpverlener ten goede, maar ook de persoon met zorg- en ondersteuningsnood.

Een overzicht van kringen in eerstelijnszone Schelde en Leie

Opstart kringwerking voor apothekers

Wil je als apotheker graag mee aan de basis staan van kringwerking in onze eerstelijnszone?

David Vergucht, vertegenwoordiger van de apothekers in onze zorgraad, legt jullie in dit filmpje het belang van een goed uitgebouwde kringwerking uit.

Indien je graag je schouders wil zetten onder het opzetten van kringwerking voor apothekers in ELZ Schelde en Leie kan je contact opnemen via info@kovag.be.

Video's

Samenwerkingsverband GBO – Geïntegreerd Breed Onthaal

Samenwerkingsverband GBO – Geïntegreerd Breed Onthaal – stelt voor: Brochure met gebundeld aanbod van Sociaal Huis, CAW en de Diensten Maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW)

In januari 2019 ging het samenwerkingsverband GBO in de regio Schelde & Leie van start. Het CAW Meetjesland-Schelde en Leie, de diensten maatschappelijk werk en het sociaal huis van de 5 lokale besturen uit ELZ Schelde en Leie bundelen sindsdien hun krachten om samen een Geïntegreerd Breed Onthaal te realiseren, kortweg GBO.

De drie kernpartners zijn CAW Meetjesland- Schelde & Leie, de diensten maatschappelijk werk en het Sociaal Huis van vijf lokale besturen. De lokale besturen zijn dezelfde als binnen de Eerstelijnszone: Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte.

Het GBO vertrekt vanuit twee grote doelstellingen: het vergroten van de toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening en het maximaal realiseren van sociale rechten voor alle rechthebbenden.

Het samenwerkingsverband GBO wil deze doelstellingen bereiken door het onthaal van de drie kernpartners beter op elkaar af te stemmen. Dit afstemmingsproces moet ervoor zorgen dat mensen op een gelijkwaardige manier geholpen worden en op een warme en vlotte manier worden doorverwezen naar het eigen achterliggende aanbod of het aanbod van een andere (kern)partner. Het realiseren van een brede vraagverheldering en een proactieve rechtenverkenning staan in de onthaalwerking centraal.

Naast een afgestemde onthaalwerking wil het GBO ook proactieve acties opzetten om contact te zoeken met kwetsbare personen met als doel ervoor te zorgen dat die personen rechten krijgen en zorg en ondersteuning. We rekenen hiervoor niet alleen op signalen vanuit de kernpartners maar ook op signalen vanuit partners in de bredere gezondheids- en welzijnssector.

Voor de eerste keer komt het GBO naar buiten met een brochure waarin het aanbod van de drie kernpartners van het GBO zijn in opgenomen. De contactgegevens van de drie partners staan uitgebreid vermeld zodat partners in de eerstelijnszone het aanbod van CAW, DMW en het Sociaal Huis bij de hand hebben en contact kunnen opnemen in het kader van advies, consult of doorverwijzing. We hopen met deze folder ervoor te zorgen dat mensen met een hulpvraag snel terecht komen bij het best passende aanbod en bij de juiste persoon.

Vragen of interesse in de folder? Contacteer gerust de GBO-coördinator Caroline Croene (Caroline.Croene@deinze.be)

Psychologische conventie in ELZ Schelde en Leie

In de laatste maanden heeft het team van de conventie psychologische functies in de eerstelijn niet stilgezeten: ondertussen zijn er meer dan 300 psychologen/orthopedagogen in Oost-Vlaanderen geconventioneerd!

Meer lezen over de psychologische conventie in ELZ Schelde en Leie