sci

Eerstelijnszone Oostkust is volop bezig met het opmaken van een nieuw beleidsplan voor de periode 2024 – 2026. Om de leden van de zorgraad mee te betrekken in dit proces, wordt de Scirocco tool gebruikt. Deze tool biedt een internationaal ontwikkeld gemeenschappelijk referentiekader voor reflectie over geïntegreerde zorg.

Door te reflecteren over twaalf verschillende dimensies zoals financiering, bereidheid tot verandering en innovatiebeheer krijgen we een beter zicht op de sterktes en verbeterpunten in het lokaal (gezondheidszorg)systeem. Het biedt belangrijke input voor de consensusworkshop op 29 juni waarin de verschillende leden van de zorgraad met elkaar in gesprek gaan over een aantal gekozen dimensies.

Het finale uitgangspunt van deze oefening is dat dit proces leidt tot een meer gemeenschappelijk inzicht en visie op geïntegreerd werken binnen de zorgraad en Eerstelijnszone Oostkust en zal mee bijdragen tot het ontwikkelen van het beleidsplan van onze zone.

Wordt vervolgd…