Trefdag GBO Scheldekracht

De eerste trefdag van GBO Scheldekracht op 28/03/2022 was een geslaagde bijeenkomst voor alle maatschappelijk werkers van onze eerstelijnszone.

Het thema ‘nabijheid’ - meer bepaald het creëren van nabijheid in tijden van COVID - werd behandeld op een leerrijke manier. Gastsprekers zoals Joris Hessels (gekend acteur en programmamaker die regelmatig in de leefwereld van mensen treedt) en Hans Grymonprez (doctor in het Sociaal Werk en onderzoeker naar outreachend werken bij dak- en thuislozen) kwamen een woordje uitleg geven.

Nadien gingen de maatschappelijk werkers zelf in kleinere groepen (met vertegenwoordiging van alle kernactoren) aan de slag met het thema.

De volgende trefdag van GBO Scheldekracht zal plaatsvinden op 06/03/2023 in het Cultuurhuis te Merelbeke. Meer info hierover volgt later.

Zie hieronder enkele sfeerbeelden van de trefdag op 28/03/2022.

GBO trefdag Scheldekracht 3
GBO trefdag Scheldekracht 2