Dit najaar zal de Belgische bevolking terug een booster-vaccin tegen COVID-19 kunnen krijgen. De vaccinatie is door de Hoge Gezondheidsraad aanbevolen voor de volgende doelgroepen: kwetsbare personen (omwille van leeftijd of om gezondheidsredenen) en zorgpersoneel.

Daarnaast zal elke burger die dat wenst, zich kunnen laten vaccineren. Voor deze vaccinatie kan u terecht binnen de eerste lijn, namelijk bij uw huisarts, uw apotheker en/of een (thuis)verpleegkundige.

Meer info over hoe we dit binnen de ELZ BraViO concreet organiseren vind je hier.

Voor alle algemene informatie kan u ook terecht op https://www.laatjevaccineren.be/