Versterking Zorgraden

Op donderdag 12 januari, vond het webinar plaats waarin er een toelichting werd gegeven bij de nota 'Slagkrachtige Zorgraden. Dit moet gebeuren door: het versterken van de rol van de lokale besturen in de Zorgraden, het verhogen van de betrokkenheid van het welzijnsveld en de actualisering van de opdrachten van de Zorgraden' en het recent goedgekeurde subsidiebesluit voor de Zorgraden.

Je vindt de opname en presentatie op de website van Zorg en Gezondheid

Tijdens dit webinar werd er aangekondigd dat er op zeer korte termijn in dialoog zal worden gegaan met de Zorgraden om de verdere agenda en de werkwijze voor dit transitieproces te bespreken.

De deadline voor het finaliseren van dit proces is 1 januari 2025.