Sinds 4 september 2023 werden bijna 2 miljoen vaccins besteld, waarvan er ±1.450.000 werden geregistreerd.

Zo liet meer dan 60% van de 65+’ers zich reeds vaccineren en halen we een vaccinatiegraad van meer dan 90% bij bewoners in woonzorgcentra. Momenteel bevinden we ons in een fase waar het aantal bestellingen en het aantal registraties per dag sterk stagneert.

Daarom zullen er per Eerstelijnszone slechts een aantal apothekers nog vaccins kunnen bestellen. Zij kunnen dan andere apothekers en artsen bevoorraden.

Voor de burger zelf wijzigt er niets.