Familieplatform

Een familievertrouwenspersoon is een onafhankelijk aanspreekpunt voor familie en bereikbaar voor alle familieleden en naasten van personen die in begeleiding/behandeling zijn binnen de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg. Wanneer je, als familie, nood hebt aan een luisterend oor of moeilijkheden ervaart rondom de zorg voor een familielid, kan je terecht bij de familievertrouwenspersoon.
Contact: familievertrouwenspersoon@familieplatform.be of 0471/907950

Familieplatform

Similes

Lotgenotencontact, informatie, advies voor familieleden en naastbetrokkenen van personen met psychische
kwetsbaarheid. Je kan hier ook terecht voor juridisch advies. Ze organiseren regionaal heel wat vormingen en
ontmoetingsmomenten.

Similes

Herstelacademie

HerstelAcademie organiseert een laagdrempelig cursusaanbod rond mentaal welzijn, bv. rond piekeren,
mindfulness, of een specifieke vorming voor familie en naasten. Als familielid of naaste kan je draagkracht
overschreden worden en kunnen deze cursussen houvast bieden.

Herstelacademie

Samana

Een organisatie die zich inzet voor mantelzorgers. Ook wanneer je zorgt voor iemand met een psychische
kwetsbaarheid ben je mantelzorger.

Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Samana