Vaak moet je nu heel wat ondernemen voor je kwalitatieve, juiste en betaalbare psychologische hulp kunt krijgen. Zeker kwetsbare doelgroepen botsen veelal op extra drempels. Terwijl het tijdig onderkennen van psychische klachten en een passend antwoord hierop bieden van cruciaal belang is. Laagdrempelige psychologische hulp moet toegankelijk en betaalbaar worden voor iedereen die er nood aan heeft. Dat is de ambitie van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Het plan krijgt nu ook in de praktijk vorm.

Al meer dan 65 psychologen en orthopedagogen staan in onze regio klaar om hieraan mee te werken.

Tegelijk worden enkele drempels weggenomen: de noodzaak aan een verwijsschrift van je huisarts valt weg en een voorschrift is ook niet langer noodzakelijk om terugbetaling vanuit het RIZIV te krijgen, waardoor je voor 11 euro per sessie - of het sociaal tarief van 4 euro - naar de psycholoog kan.

Bind-kracht opleiding start in september

Een workshop over het leren omgaan met mensen met een kwetsbaarheid onder leiding van koen vansevenant 

sessie1: kennismaking met eerste aanzet tot visie op kwetsbaarheid op 5 september van 16u tot 18u

sessie 2 & 3: workshops over kwetsbaarheid op 18 oktober & 17 november van 16u tot 19u

sessie 4: terugkomdag begin 2023 (datum volgt)

locaties: LDC De Nieuwe Ark in Ruisbroek

Meer informatie via coordinator@elzkbv.be

Doelgerichte zorg is cruciaal en toekomstgericht!  

Doelgerichte zorg betekent de shift maken van vraag- en aanbodgestuurde zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorgnood en wat die graag wil bereiken. Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de eigen mogelijkheden én het versterken van deze mogelijkheden.

Dit vraagt een andere houding en vaardigheden van de hulpverlener, andere manieren van samenwerken, ook tussen zorg- en welzijnswerkers én het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal.
(Bron: 2017, Jan De Maeseneer, Family Medicine and Primary Care: at the crossroad of societal change)

Corona maakt het leven soms moeilijk.
Ben je verdrietig, gestresseerd, eenzaam
of heb je moeite om je huishouden te regelen?
Blijf er niet mee zitten.
Als je nood hebt aan hulp kan deze folder
je op weg helpen. Jij staat er niet alleen voor!

Ik heb het lastig tijdens corona

Ben je mantelzorger of ervaringsdeskundige? Wij hebben jouw hulp nodig om samen naar oplossingen te zoeken voor problemen en misvattingen die zich in jouw leefwereld voordoen.

Zo kunnen we samen het zorgaanbod in onze regio te verbeteren. Onze mantelzorgers en ervaringsdeskundigen komen tweemaandelijks samen in de Cluster Personen met een Zorg en OndersteuningsNood.

Geïnteresseerd? Klik dan snel op de volgende link!

docx bestandOproep cluster PZON.docx (116 kB)

Kalender

september 2022

Geen kalenderitems deze maand.

Zoek zorgverleners in jouw zone