Verbondenheid en ontmoeting

In onze samenleving is er grote nood aan meer verbondenheid en ontmoeting. Ook aan meer betrokkenheid op onderlinge aandacht of hulp, het ‘kleine helpen’ genoemd, is een noodzaak.

In onze eerstelijnszone willen we dus zeker inzetten op wijkgericht werken.
Dat doen we door:

  • Nauw samen te werken en terug te koppelen met zorg – en welzijnsactoren in onze verschillende wijken.
  • Met het project Zorgzame Buurten bouwen we een sterk wijkgericht netwerk op binnen de wijk Sint-Andries, gebaseerd op de expertise van het burgerinitiatief Zorgzame Straten

Wat is een Zorgzame Buurt?

Een buurt waar mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen en er de nodige hulp of ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners of anderen.

project Zorgzame Buurten

Zorgzame Straten Sint Andries

In Sint-Andries werd het project ‘Zorgzame Straten Sint-Andries’ opgezet.
Hiermee bouwen we aan een netwerk van zorgzaamheid uit in de wijk Sint-Andries.

  • We betrekken niet alleen zorg- en welzijnswerkers in het verhaal maar ook buurtbewoners, handelaars en mantelzorgers. Met andere woorden iedereen die op de één of andere manier een zorgzame rol op zich neemt.
  • Via een zorgzaam wijkoverleg gaan we met elkaar aan de slag om zorgzaamheid een belangrijk thema te maken in de buurt. Betrokkenheid, deelname en inspraak van alle doelgroepen is essentieel.

Eén van onze recente acties is het opzetten van ‘Zorgzame Handelaars'.

Via een buurtzorgkaart speciaal ontwikkeld voor deze handelaars, kunnen zij een eerste aanspreekpunt worden voor mensen in de buurt met een zorg – of welzijnsvraag. Het initiatief werkt ook samen met de digitale databank ‘Ik zorg ook’ van Thomas More Hogeschool, gericht op mantelzorgers.

Ben je als zorgverlener actief in Sint-Andries en wil je graag meewerken aan ons zorgzaam verhaal? Neem dan contact op met Florine via florine@elzacentrum.be

We werken voor het project Zorgzame Straten Sint-Andries samen met het burgerinitiatief Zorgzame Straten en Thomas More hogeschool.

Meer informatie over Zorgzame Straten

Zorgzame Buurten in onze zone

In onze zone zijn er ook nog andere Zorgzame Buurten projecten aan de slag.

Werkgroep Wijkgericht Werken

Met onze werkgroep wijkgericht werken brengen we zorg- en welzijnsactoren uit heel ons werkingsgebied samen.

Wat doen we?

  • We inspireren elkaar met good practices.
  • We kijken op welke manieren ELZA Centrum kan inzetten op wijkgericht werken.

Realisaties

Wat hebben we de afgelopen periode verwezenlijkt met ons Zorgzame Buurt project en Zorgzame Straten Sint-Andries?

  • We startten drie ‘hubs’ van Zorgzame Straten op in de wijk. Dit zijn centrale herkenningspunten waarrond verschillende straten aan de slag gaan om de zorgzame houding van hun buren te verhogen. In totaal bereiken we nu zo’n 60 betrokken buurtbewoners.
  • We zijn bezig met de uitbreiding van ons initiatief Zorgzame Handelaars. Het eerste jaar focusten we ons vooral op de Nationalestraat, dit najaar trekken we naar de Kloosterstraat. Ook daar zitten verschillende lokale handelaars die we warm willen maken voor ons zorgzaam initiatief.
  • We blijven de acties van onze partners in de buurt op de voet volgen. Zo organiseerden AMUZ en WZC het Huizeken van Nazareth eerder dit jaar samen een burenavond en burendrink. Want samenwerken in een Zorgzame Buurt is de boodschap!

Dit alles doen we in nauwe samenwerking met het burgerinitiatief Zorgzame Straten.

Wil je meer te weten komen over het project, of graag betrokken worden? Stuur dan een mail naar florine@elzacentrum.be

Neem contact op

Wil je graag aansluiten bij deze werkgroep?

Of heb je vragen over wijkgericht werken?