Onze zone kort samengevat

Eerstelijnszone Antwerpen Centrum (ELZA Centrum) is een uitdagende zone, met veel inwoners en een grote kwetsbaarheid. Maar ook met heel veel gemotiveerde zorg- en hulpverleners én burgers!

  • Eerstelijnszone Antwerpen Centrum, dat is een hele mond vol. We spreken daarom ook vaak over ELZA Centrum.

Ons grondgebied

  • 2000 Antwerpen
  • 2018 Antwerpen
  • 2060 Antwerpen
  • 2600 Berchem
  • 2050 Linkeroever
kaartje zone eerstelijnszone antwerpen centrum

Onze zone in cijfers

Bestuur en organisatie

Meer weten over onze VZW?
Wie zit er in ons dagelijks bestuur en wie zijn de leden van de algemene vergadering?

Onze missie

Persoonsgerichte, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning voor alle inwoners, met speciale aandacht voor de meest kwetsbare.

Hoe willen we dat doen?

  • De samenwerking tussen formele en informele zorg- en welzijnspartners verbeteren.
  • Problemen en noden signaleren naar de hogere overheden.

Maak kennis met het team

Eerstelijnszone Antwerpen Centrum - Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen