Onze zone kort samengevat

Eerstelijnszone Antwerpen Centrum (ELZA Centrum) is een uitdagende zone, met veel inwoners en een grote kwetsbaarheid. Maar ook met heel veel gemotiveerde zorg- en hulpverleners én burgers!

 • Eerstelijnszone Antwerpen Centrum, dat is een hele mond vol. We spreken daarom ook vaak over ELZA Centrum.

Ons grondgebied

 • 2000 Antwerpen
 • 2018 Antwerpen
 • 2060 Antwerpen
 • 2600 Berchem
 • 2050 Linkeroever
kaartje zone eerstelijnszone antwerpen centrum

Onze zone in cijfers

 • Inwoners in onze zone: 203 295
 • Ongeveer 57% van de inwoners in ELZA Centrum heeft een ander land dan België als land van herkomst
 • Er zijn meer dan 140 verschillende nationaliteiten op ons grondgebied. (Bron: Stad in Cijfers, 2021)
 • De meeste inwoners uit onze zone zijn tussen de 25-29 jaar (+/- 5%), gevolgd door +- 4,5% 30-34 jarigen (Bron: Statbel).
 • Het grootste deel van de bewoners binnen ELZA Centrum zijn getrouwde koppels met kind(eren) (+- 30%), gevolgd door +-24% singles (Bron: Statbel).
 • Leerlingen in het basisonderwijs met een andere thuistaal dan Nederlands.
thuistaal anders dan nederlands

Bron: Stad in Cijfers

 • Personen (vanaf 16 jaar) die het afgelopen jaar medische zorgen hebben uitgesteld omdat men het niet kon betalen.
grafiek uitstel medische zorg

Bron: Stad in Cijfers

 • Kansarmoede

Grafiek kansarmoede

Meer over de kansarmoede-index.

Bestuur en organisatie

Meer weten over onze VZW?
Wie zit er in ons dagelijks bestuur en wie zijn de leden van de algemene vergadering?

Onze missie

Persoonsgerichte, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning voor alle inwoners, met speciale aandacht voor de meest kwetsbare.

Hoe willen we dat doen?

 • De samenwerking tussen formele en informele zorg- en welzijnspartners verbeteren.
 • Problemen en noden signaleren naar de hogere overheden.

Maak kennis met het team

Eerstelijnszone Antwerpen Centrum - Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen