Isabelle Van de Steene

Voorzitter

Riet Konings

Ondervoorzitter

Leen Van Zele

Secretaris

Als lokaal bestuur, patiënten, zorgverleners en welzijnswerkers de handen in elkaar slaan om de gezondheid van de Gentenaar te verbeteren dan beweegt er echt iets. Die beweging hebben we nodig om samen echt werk te kunnen maken van een betere eerstelijnszorg met de doelen van de burger met een zorg- en ondersteuningsnood als kompas. - Isabelle Van de Steene

Sofie Vande Walle

Samia Van Vooren

Michèle Van Elslander

Alleen ga je sneller, samen geraak je verder en in een sterke samenwerking geraken we samen snel verder! Daar willen we als diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen mee de schouders onder steken om zo burgers afgestemde, kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg aan te bieden. - Samia Van Vooren

Alain Slock

Els Lecompte

Ilse De Neef

Ik geloof heel erg in de kracht van interdisciplinaire samenwerking tussen partners uit het zorg- en welzijnslandschap. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat de Gentenaar de nodige ondersteuning of zorg krijgt die hij verdient met extra aandacht voor de meer kwetsbare Gentenaar. Samen sterk! - Els Lecompte

Jan De Maeseneer

Belkacem Aggoune

Hendrik De Rocker

Mensen helpen om zo lang mogelijk in goede gezondheid te blijven of terug beter worden als het even wat minder gaat is iets wat me al heel lang bezighoudt. Omdat we merken dat je in een vorm van samenwerking sneller tot een beter resultaat komt heb ik mij geëngageerd in de Gentse zorgraad. - Hendrik De Rocker

Lieve Krobea

Jean-Pierre Blondeel

Peter Vermassen

Al meer dan 10 jaar wordt door het beleid de "Patiënt" centraal gesteld. Dan is het onze plicht als patiënt , deze slogan indachtig, steeds ons visie bekend te maken. Enkel een patiënt weet wat het is patiënt te zijn. Beleidsmakers moeten durven bottom-up te kijken. Constante bijsturing is in deze nodig. Daarom zijn we er. - Jean-Pierre Blondeel

Alexine Van de Weghe

Luc Langerok

Tim Lamon

Vanuit Logo Gezond + vertegenwoordig ik het Netwerk Gezondheidspromotie in de zorgraad. Een sterke gezondheidszorg vertrekt vanuit preventie. Daarom streven we naar een gezonde levensstijl, mentaal welzijn en betere gezondheidsvaardigheden bij elke Gentenaar, vooral bij diegenen die het meest kwetsbaar zijn. - Alexine Van de Weghe

Katrien Van Goidsenhoven

Roeland Dhondt

Koen Geirnaert

Ik sta voor mantelzorgers via Samana. Ik betracht dat er bij de professionelen meer aandacht gaat en geluisterd wordt naar de mantelzorger. Hij kent immers de patiënt het best en weet wat de patiënt verzwijgt naar de hulpverlener toe. - Willy Van de Steene

Gent heeft een lange traditie van wijkgericht werken. De kleinere schaal, nabijheid en vertrouwensfiguren in de wijk zorgen er voor dat ook kwetsbare bewoners makkelijker de weg vinden naar het zorg- en welzijnslandschap. - Katrien Van Goidsenhoven

Bert Seys

Thierry De Zutter

Geert Polfliet

Als regisseur armoedebestrijding bij de dienst Lokaal Sociaal Beleid, wil ik, ten dienste van de meest kwetsbare Gentenaars, meebouwen aan een goede samenwerking tussen de verschillende domeinen binnen de Eerstelijnszone. Enkel door samenwerking kunnen we er voor zorgen dat iedereen toegang krijgt tot passende zorg, hulp- en dienstverlening. Proportioneel en pro-actief!" - Koen Geirnaert

Edwin Moerenhout

Rudy Coddens