Zorgzame Buurten

In een Zorgzame Buurt wonen mensen comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt. Het is een buurt waar jong en oud elkaar kennen en helpen. In een zorgzame Buurt staat levenskwaliteit centraal, voorzieningen en diensten zijn er voor iedereen toegankelijk. Iedereen voelt er zich goed en wordt geholpen, ongeacht de ondersteuningsbehoeften.

Gedurende twee jaar zullen 132 zorgzame buurten in Vlaanderen een financiƫle impuls krijgen om in te zetten en resultaten te boeken rond drie pijlers:

  • de sociale netwerken van mensen lokaal versterken;
  • de link leggen tussen informele en formele zorg;
  • de intersectorale samenwerking tussen welzijns- en zorgpartners op het terrein met het oog op het verlenen van integrale zorg.

Meer informatie over de projecten in Vlaanderen: https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgzamebuurten

Wil je als burger, zorgverstrekker of hulpverlener meer weten? Neem dan zeker contact op met de buurtcoaches. De projecten zullen lopen van 1 maart 2022 tot 29 februari 2024 en binnen de eerstelijnszone Oostkust zijn er drie projecten actief. Ontdek hier de projecten: