Vijf Oost-Vlaamse jeugdhulporganisaties, vzw Steevliet, vzw Ruyskensveld, vzw Lia, SOS Kinderdorpen en Pleegzorg Oost-Vlaanderen, verzamelden zich begin dit jaar in een netwerk om ‘gezinshuizen’ uit te rollen binnen de provincie.


Ze zijn volop op zoek naar Oost-Vlaamse kandidaat-gezinshuisouders.

Gezinshuizen?

Gezinshuizen hebben als doel om kinderen die niet thuis kunnen opgroeien en voor wie een pleeggezin geen oplossing biedt, toch ‘zo thuis mogelijk’ op te vangen.

Op die manier voorzien we voor een kwetsbare doelgroep een geborgen en kleinschalige opvang, waardoor ze extra ontplooiingskansen krijgen of waardoor ze samen kunnen blijven wonen met hun broers of zussen.

Kandidaat-gezinshuisouders gezocht

Hoe jij je kandidaat kan stellen vind je terug op deze pagina.