Kalender

Waar?
from 
minder dan 
  • Vorming
Oost- en West-Meetjesland, Geestelijke gezondheidszorg
Organisatie: CGG Adentro
tot
De Punt kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge
100

De suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg biedt opnieuw een 2-daagse vorming aan voor geïnteresseerden uit de jongeren-, volwassenen- en ouderenbegeleiding en hulpverlening. In deze vorming wordt stil gestaan bij de problematiek van suïcidaliteit en worden handvatten aangereikt om met suïcidale personen om te gaan. Tijdens de vorming gaan we interactief aan de slag. Er is ruimte voor het inoefenen van vaardigheden en uitwisseling van ervaring.

Heb je interesse? Je kan hier extra informatie terugvinden en inschrijven per doelgroep.

  • Vorming
Oost- en West-Meetjesland
Organisatie: Agentschap Integratie en inburgering
- -
Online training, gratis

Voor vrijwilligers, dienst- of hulpverleners vormt het contact met mensen met een migratieachtergrond vaak een uitdaging. Er is meer ruimte voor misverstanden en dat kan leiden tot een moeilijke samenwerking. Met een cultuursensitieve houding doe je je werk op een authentieke, menselijke manier en is er aandacht voor wederzijds respect.

  • Webinar
Herkenrode, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), Chronische zorg, Doelgerichte zorg
Organisatie: Pallion
- - -
Online training, 25€ (HAIO's)- 35€ (artsen)

Dr. Stulens en dr. Vandersmissen, beiden arts met een expertise in palliatieve zorg, zetten in 3 webinars praktische aanbevelingen uiteen voor goede palliatieve zorg.

  • Vorming
Herkenrode, Chronische zorg, Doelgerichte zorg
Organisatie: Pallion
- -
Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt
40€

We gaan praktisch aan de slag met de spuitaandrijver.

AMALO
Organisatie: Wiegwijs, CM Gezondheidsfonds, eerstelijnszone AMALO en alle huizen van het kind
tot
gratis

Wiegwijs, CM Gezondheidsfonds en de vzw eerstelijnszone AMALO werkten samen met alle huizen van het kind in onze zone een programma babymassages uit. Deze activiteiten zijn voor alle inwoners op de diverse locaties gratis toegankelijk.

Pajottenland
Organisatie: Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek
tot

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek staat sinds 2018 in opdracht van de Vlaamse overheid mee in voor de voorbereiding van de implementatie van BelRAI in de verschillende Vlaamse zorgsectoren. Het Kwaliteitscentrum focust binnen dit traject voornamelijk op vorming, de overdracht van kennis, de ontwikkeling van expertise, het bieden van ondersteuning en het creëren van een draagvlak voor BelRAI.

  • Vorming
Oost- en West-Meetjesland, Kringwerking
Organisatie: Ergotherapie Vlaanderen
-
Vaart linkeroever 7, 9800 Deinze
€150 of €250

Ergotherapie is per definitie een volwaardig eerstelijnsberoep. Daarom reikt Ergotherapie Vlaanderen de hand de sprong te wagen en op te starten als zelfstandig ergotherapeut. Twee van hun boegbeelden in de eerste lijn serveren je tips en tricks.

  • Symposium
Waasland Noord Oost en Zuid West, Preventie, Interdisciplinair samenwerken
Organisatie: Stad Sint-Niklaas, Eetexpert, Huisartsenkoepel Waasland
-
Truweelstraat 210, 9100 Sint-Niklaas
Gratis

Meer dan 1/5 jongeren vertoont signalen van eetstoornissen.
Meer dan 1/3 voelt zich te dik, maar is dat meestal niet.
Een nieuw zorgtraject rond eetproblemen start begin 2024 en zet huisartsen en eerstelijnswerkers aan het stuur. Maar wat zeg je nu best in je praktijk als je problemen ziet in verband met uiterlijk, gewicht en eetgedrag bij kinderen en jongeren?

Gent
-
Keizersvest 17, 9000 Gent
75 euro

In deze workshop, georganiseerd door Ahosa vzw, gaan jullie samen verkennen hoe je spraak naar tekst toepassingen/apps kan toepassen in de praktijk.
Maar vooral: hoe help ik mijn klant/patiënt door de waaier van mogelijkheden en welke instellingen zijn het best? Hoe zet ik alle beschikbare middelen in om alles uit deze apps optimaal te laten werken?

  • Infosessie
Oost- en West-Meetjesland, Interdisciplinair samenwerken
Organisatie: Ahosa VZW
-
Ahosa vzw Keizervest 17, 9000 Gent
€75

De workshop wordt georganiseerd door AHOSA vzw op dinsdag 05 maart 2024 van 14u tot 16u in de Keizersvest 17 te Gent. U kan zich aanmelden bij de receptie van het MFC in de Keizersvest 18.

De workshop wordt geleid door Ed Weemaes en de deelnameprijs is 75 euro per persoon.

U kunt via overschrijving betalen: AHOSA vzw: IBAN BE 26 4400 3464 4129 met als mededeling “info apps”.

Schrijf u snel in, want de plaatsen zijn beperkt. Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen, vragen wij u om in te schrijven voor 1 maart 2024. Info en hoe inschrijven vindt u via deze link: https://forms.office.com/e/ea4VVQxjsS of via mail naar info@ahosa.be of telefonisch via 0489/14 43 00 of 0489/14 43 12.

AMALO
Organisatie: Lokaal bestuur Affligem
-
Cultuurzaal Affligem Geertruidebaan, 1790 Affligem
gratis

Op zoek naar vrijwilligerswerk?

Gent
- -
Online training

Werk je bij een gemeente of woonloket, OCMW, professionele (welzijns-)organisatie of andere begeleidende dienst en kom je in je job in contact met kandidaat-huurders die je om hulp of ondersteuning vragen bij bijvoorbeeld hun inschrijvingsdossier sociaal wonen? Dan is deze infosessie geknipt voor jou.