Kalender

Waar?
from 
minder dan 
 • Vorming
AMALO, Preventie, Geestelijke gezondheidszorg, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON)
Organisatie: Expertisecentrum Dementie MEMO, Vlaams Mantelzorgplatform
tot
WZC Hingeheem Gasthuisstraat 2, 1730 Asse
gratis

De eerstelijnszone AMALO nodigt alle mantelzorgers uit die zorgen voor een persoon met dementie op de lessenreeks van het psycho-educatiepakket "Dementie en Nu".

‘Dementie en nu‘ kan een belangrijke bijdrage leveren om mensen met dementie langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te laten wonen te stimuleren, met behoud van kwaliteit van leven.

Thema’s die aan bod komen in die bijeenkomsten zijn: invoelen in de beleving van mensen met dementie, omgaan met zorg, met gedrag, met financiën, met veiligheid, hoe omgaan en communiceren met familie en omgeving en hoe communiceren met de persoon met dementie. Verder wordt ingegaan op gevoelens en gedachten bij de mantelzorger, het in balans brengen van draagkracht en draaglast en het thema coping en zingeving.

Om goed te kunnen zorgen voor een persoon met dementie is het ook zeer belangrijk om zorg te dragen voor jezelf, als mantelzorger.

AMALO
Organisatie: Wiegwijs, CM Gezondheidsfonds, eerstelijnszone AMALO en alle huizen van het kind
tot
gratis

Wiegwijs, CM Gezondheidsfonds en de vzw eerstelijnszone AMALO werkten samen met alle huizen van het kind in onze zone een programma babymassages uit. Deze activiteiten zijn voor alle inwoners op de diverse locaties gratis toegankelijk.

 • Vorming
Dender
- - -
Gratis voor thuisverpleegdkundigen uit ELZ Dender, €20 voor thuisverpleegkundigen buiten ELZ Dender

Drieledige vorming malnutritie voor thuisverpleegkundigen rond de volgende thema’s:

 • Wat is malnutritie en sarcopenie?
 • Welke gevolgen heeft het voor de zorgzwaarte?
 • Wat kunnen we doen?
Dender, Geestelijke gezondheidszorg
Organisatie: Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst - Dendermonde - Sint-Niklaas
tot
Exacte locatie wordt later meegedeeld, 9200 Dendermonde
gratis

Advies&Coaching ADS organiseert gratis intervisiemomenten voor hulpverleners die in contact komen met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Oostkust
Organisatie: Psychiatrisch Expertiseteam Noord-West-Vlaanderen
tot
Online training, gratis

Piekuurtjes zijn online vormingsmomenten over de middag. Gedurende een uur wordt er een specifiek thema, gelinkt aan geestelijke gezondheid, uitgediept.

 • Vorming
Westhoek, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON)
- - -
AC Auris V11 (dag 1) - Ter Waarde 1 EN Auditorium Jan Ypermanziekehuis (dag 2 en 3) - Briekestraat 12, 8900 Ieper
60 Euro
 • Vorming
Dender
Organisatie: CAW
tot
CAW huis Onze-Lieve-Vrouwkerkplein 20, 9200 Dendermonde
€20 voor 4 sessies - €4 bij verhoogde tegemoetkoming

Ook in 2023 kunnen gescheiden ouders via elk CAW huis van CAW Oost-Vlaanderen deelnemen aan een psycho-educatief groepsprogramma over "veerkrachtig ouderschap na scheiding". Dit aanbod bieden we alvast in het voorjaar op diverse locaties aan.

 • Netwerking event
Druivenstreek, Geestelijke gezondheidszorg
Organisatie: ELZ Druivenstreek met medewerking van ggz-netwerk voor volwassenen, DILETTI en de suïcidepreventiewerking van CGG Passant
-
Ontmoetingscentrum Miel Puttemans, 3080 Vossem
gratis

Ontmoetingsdag suïcidepreventie en zorgcontinuïteit ELZ Druivenstreek

 • Vorming
Dender, Geestelijke gezondheidszorg
Organisatie: CGG-SP Oost-Vlaanderen
- -
Lokaal dienstencentrum Zonneheem Schietpoelstraat 9, 9900 Eeklo
€80

Ouderen vormen een risicogroep in verband met zelfdoding. Zelfdoding kadert veelal in een depressief toestandsbeeld. 15 tot 30% van de 65-plussers heeft depressieve symptomen, 5% maakt een ernstig depressie door. Bij rusthuisbewoners liggen deze aantallen nog hoger. Signalen herkennen van depressie en suïciderisico en gerichte zorg op gang brengen, kan levens redden. De zorg voor depressieve en suïcidale ouderen is vaak zeer veeleisend. De suïcidepreventiewerking van de CGG biedt vorming en ondersteuning.

Gent
-
gratis

De partners van het GROEITEAM, Huis het Kind Gent en Brede Instap Samen1Pplan Gent bieden samen een trainingsplan aan in functie van de gedeelde onthaalfunctie voor Gentse gezinnen. Het trainingsplan bestaat uit verschillende onderdelen: vormingen, intervisies en (online) kennisbaden.

Het (digitaal) kennisbad over ‘Onderwijsloopbaan’ is voor al wie in Gent in aanraking komt met vragen van gezinnen (ouders, kinderen, jongeren, studenten, opvoedingsverantwoordelijken...) over onderwijs, opvoeding, jeugd; en wil groeien in het opnemen van zijn of haar onthaalrol voor Gentse gezinnen.

 • Infosessie
Voorkempen, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON)
Organisatie: Samana, Coponcho, Steunpunt Mantelzorg
-
Polyvalente ruimte WZC De Dennen Nooitrust 18, 2390 Malle
gratis

Een gezonde mond draagt bij tot een goede levenskwaliteit. Maar het is niet voor iedereen makkelijk om dit zelf uit te
voeren. Hoe kan je iemand ondersteunen bij deze specifieke zorg?

 • Infosessie
Dender, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON)
-
LDC Zonnebloem Breestraat 109, 9200 Dendermonde
gratis

In deze infosessie hoor je welke veranderingen kunnen optreden, welke vragen mensen zich vaak stellen en hoe je ermee kunt omgaan, of je nu in een relatie zit of niet.

 • Infosessie
 • Netwerking event
Panacea, Geestelijke gezondheidszorg
Organisatie: Het Pakt
-
De Wattenfabriek Solleveld 35, 9550 Herzele
gratis

Informatieavond over de nieuwe conventie psychologische zorg in de eerste lijn met aansluitend netwerkmoment en ontmoeting met de (geconventioneerde) klinisch psychologen en orthopedagogen in de regio.

 • Infosessie
Regio Grimbergen, Preventie
-
gratis

Tijdens de week van 22/03 t/m 29/03 beschikt onze Eerstelijnszone Regio Grimbergen over de ‘Gezonde Mondkoffer’ die ze graag (met of zonder begeleiding vanuit ons team) willen voorstellen en toelichten aan zorg- en hulpverleners in onze woonzorgcentra, thuisverpleging en gezinszorgdiensten, VAPH-voorzieningen, dagopvang voor ouderen en lokale dienstencentra.

 • Infosessie
Panacea, Preventie
Organisatie: Centrum voor Kankeropsporing, Gemeente Lierde
-
Kommalier Kruisstraat 1A, 9570 Lierde
gratis

In Lierde vindt dit jaar een pilootproject plaats om de screeningsgraad voor dikkedarmkanker te verhogen. Op woensdag 22 maart is iedereen welkom voor meer uitleg over en de start van het project.

Oostkust
-
Cultuurfabriek Stationstraat 22, 8730 Damme (Sijsele)

Jeugdwelzijnswerker, gezinsbegeleider, beleidsmedewerker of hulpverlener? Oostkust netwerkt op 23 maart samen voor kinderen en jongeren.

Midden WVL
-
Ondernemerscentrum 't Werkpand / Huis van de Voeding Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
gratis

Statutair gedeelte met goedkeuring van de nieuwe leden, financieel en inhoudelijk jaarverslag 2022, kwijting van de bestuurders.