Een eerstelijnszone werkt op meerdere thema’s binnen de welzijns - en zorgsector, zoals bijvoorbeeld preventie of doelgerichte zorg. Kies het thema waar jij meer informatie over zoekt. Je krijgt meteen ook een overzicht van komende activiteiten of recent nieuws van de eerstelijnszones rond je gekozen thema.

10 thema's

Een eerstelijnszone werkt mee aan buurtgerichte zorg. Dit is een actieve samenwerking tussen professionele, vrijwillige en informele zorg in de buurt. Zowel sociale aspecten (bv. welzijn, zorg en ondersteuning) als fysieke aspecten (bv...

Chronische ziekten zijn "ziekten van lange duur, meestal met een langzame progressie" (definitie van de WHO). Chronische zorg omvat zorg gericht op ziektebeelden waarbij er over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Aangezien...

Doelgerichte zorg is zorg die vertrekt vanuit de levensdoelen van een persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON). Het is een shift van de klassieke aanpak naar een positieve aanpak. Van ziekte- en probleemgerichte zorg naar wat er...

Geestelijke gezondheidszorg is een vakgebied binnen de gezondheidszorg die zich richt op het mentaal welzijn en welbevinden van een persoon.

Interdisciplinair of interprofessioneel samenwerken is een manier van samenwerken tussen de eerstelijnsprofessionals van verschillende disciplines binnen zorg en welzijn. Het doel is samen zoeken naar een kwaliteitsvolle oplossing op maat...

Kringwerking of monodisciplinair samenwerken is een netwerkvorm die helpt om collega’s te leren kennen van dezelfde beroepsgroep binnen éénzelfde eerstelijnszone. Deze groep deelt kennis, streeft hetzelfde doel na en behartigt de belangen...

Preventie is een essentiële schakel in het zorgcontinuüm. Preventief werken kan je vanuit 2 invalshoeken: ziektepreventie en gezondheidsbevordering.

De sociale kaart is een databank waarin je het zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen en Brussel kan raadplegen op één plek.