Tijdens de vorige editie van de GBO Netwerkdag in maart 2023 kwamen de kernpartners van de 5 OCMW ’s in de Noorderkempen (Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel), het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van alle ziekenfondsen (DMW) voor de eerste keer bij elkaar.

Het GBO staat voor Geïntegreerd Breed Onthaal.

De sociaal werkers ontmoetten elkaar voor het eerst (zij hebben daar in de praktijk weinig tijd voor) en wisselden informatie uit over de werking van hun diensten. Het is de bedoeling dat het onthaal en de doorverwijzing vanuit eenzelfde visie wordt georganiseerd zodat de kwetsbare burger juist en sneller wordt geholpen en dat alle rechten worden toegekend.

Netwerkdag

Op dinsdag 26 maart 2024 heeft ELZ Noorderkempen opnieuw een netwerkdag voor een 100-tal sociaal werkers in zaal LUX te Kapellen georganiseerd. Deze keer lag het accent op medewerkers in hun kracht zetten, het delen van goede praktijken rond onthaal en rechten en het creëren van verbinding tussen de GBO-medewerkers en het beleid.

Krachtgerichte coach Aafje De Wacker introduceerde een nieuw samenwerkingsmodel waarmee sociaal werkers situaties makkelijker kunnen bespreken.

De lunch werd verzorgd door leerlingen van Berkenbeek, school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs, uit Wuustwezel. Voor hen was het een interessant leertraject en met de opbrengst wordt de eindejaarsreis naar Tsjechië betaald.

De Belgische Improvisatieliga (BIL vzw) fleurde de dag op met animatie en herkenbare hulpverleningsscènes.

Kortom het was een leuke, inspirerende verwendag die ongetwijfeld een boost zal geven aan de verdere uitbouw van het Geïntegreerd Breed Onthaal.

BIL - Belgische Improvisatie Liga
BIL - Belgische Improvisatie Liga