Mantelzorgorganisaties in onze zone gaven aan dat er bij ouderen en mantelzorgers vaak een grote angst heerst naar sociale contacten door covid19.

Met als doel sociale isolatie te doorbreken organiseerde Eerstelijnszone Pallieterland voor mantelzorgers en begeleiders van ouderen op 10 juli een 'train-the-trainer' rond angstreductie in tijden van corona.

Hiervoor deed Eerstelijnszone Pallieterland beroep op psychotherapeute Katrin Derboven.

Samana, woonzorg Emmaüs - Hof van Arenberg Duffel, Stad Lier – LDC Lier, Gemeente Ranst, Zusters van Berlaar, Gemeente Berlaar, LDC Nijlen, Okra, vzw Liever Thuis LM en Zewopa vzw uit onze zone waren aanwezig.

Door de veiligheidsmaatregelen waren de inschrijvingen beperkt.

Organisaties die niet aanwezig waren, kunnen de opgenomen presentatie en flyers hieronder bekijken.

Presentatie

Katrin Derboven maakte een opgenomen presentatie op vraag van Eerstelijnszone Pallieterland. De presentatie richt zich naar iedereen: medewerkers van organisaties of zij die zich daar vrijwillig inzetten en ook een stuk naar de ouderen onder ons. De nadruk ligt op angst, wat doet het met ons, hoe kunnen we ermee omgaan en wat kunnen we er mee doen.

De presentatie bestaat uit drie grote delen. In het eerste deel neemt Katrin ons kort mee in het grotere kader van ‘wat is het nieuwe normaal waarin we ons vandaag bevinden’. Vervolgens zoomt ze in op emoties: wat zijn emoties, welk nut hebben ze, wat doen ze met ons. In het laatste deel geeft ze praktische tips.

Geïnteresseerd? Bekijk de presentatie en deel ze gerust met anderen of gebruik het binnen uw organisatie om zelf een vorming te geven rond het verminderen van angst.

Video Angst hoe ermee omgaan

Flyers

Op basis van de 'train-the-trainer' en de presentatie ontwikkelde Eerstelijnszone Pallieterland zelf 2 flyers omtrent dit thema.

Ze bieden informatie over angst rond corona en hoe ermee om te gaan. Ze zijn toegankelijk voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Hieronder kan je ze downloaden om digitaal te gebruiken of te laten drukken.

Flyer 1: ANGST DOOR CORONA HOE ERMEE OMGAAN?

De situatie waarvoor je bang bent vermijden kan er voor zorgen dat de angst nog vergroot. Probeer je angsten onder ogen te zien om stap voor stap de draad terug op te nemen. Elke persoon is anders. Het kan dus wel even zoeken zijn naar wat voor jou helpt. Alleen jij zelf voelt wat voor jou werkt!

Heb je graag advies? Bekijk dan zeker deze flyer.

Flyer 2: OMGAAN MET ANGST DOOR CORONA IN JE ORGANISATIE

Deze flyer geeft enkele tips om met angstige personen in gesprek te gaan.

Naast de digitale versies van deze flyers, liet Eerstelijnszone Pallieterland 1.000 stuks drukken van flyer 1 om te verspreiden in de zone. Deze flyers werden verdeeld door lokale dienstencentra, een seniorenvereniging (okra), gezinszorg en poetsdienst van een OCMW, thuisverpleegkundigen, … .

Heeft u reeds initiatieven genomen of bent u van plan iets te ondernemen rond angstreductie? Eerstelijnszone Pallieterland verneemt het graag.

Dit alles kwam tot stand dankzij de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.