Vanaf 1 juli kunnen patiënten langdurige intraveneuze antibioticabehandelingen of chemotherapie gedeeltelijk thuis ontvangen. Het Verzekeringscomité van het Riziv heeft dit goedgekeurd.

Patiënten kunnen na de eerste twee toedieningen in het ziekenhuis ervoor kiezen om de rest van de behandeling thuis voort te zetten, in overleg met de specialist en huisarts. Het ziekenhuisteam coördineert de thuisbehandeling en zorgt voor de juiste medicatie en verpleegkundige zorg. Er zijn geen extra kosten voor de patiënten verbonden aan de thuisbehandeling, en de vrijgekomen middelen in ziekenhuizen worden herverdeeld naar de eerste lijn van zorgverleners.

Er wordt geschat dat respectievelijk 2603 patiënten voor thuischemotherapie in aanmerking komen en 918 patiënten voor een antibioticabehandeling, wat zou leiden tot aanzienlijk minder ziekenhuisdagen.

Lees hier het volledige artikel