betrokkenheidstool

Vaak worden problemen aangepakt zonder de groep te consulteren die effectief het probleem ondergaat!

De betrokkenheidstool wil hierin een steun zijn.

Met de tool zet je een proces in gang met mensen waarmee je ‘samen’ kwaliteitsvolle acties/projecten exploreert en ontwikkelt.

Met ‘Samen’ begrijpen we ‘alle mensen die er voor dat specifiek project toe doen’. Met andere woorden ‘Zit je met de juiste mensen

rond tafel om dat concreet probleem aan te pakken?’

Het is een constante wisselwerking tussen het formele netwerk, informele netwerk en de burger/doelgroep om wie het gaat.

Samen maak je van een idee een concrete actie waarmee eigenaarschap van de betrokken doelgroep het welslagen van een actie vergroot.

De betrokkenheidstool is een middel en geen doel op zich.

Vind hier de bijhorende uitleg: