In het kader van een onderzoek over de effectiviteit van het beweeg programma actief@thuis voor kwetsbare thuiswonende ouderen is men op zoek naar organisaties die kunnen helpen met de rekrutering van zowel kwetsbare ouderen (70- plusser) als gemotiveerde vrijwilligers (alle leeftijden).

Actief@thuis is een beweeg programma dat bestaat uit functionele oefeningen aangeboden in de thuisomgeving van de deelnemer. Hierbij worden persoonlijke doelen van de deelnemers bepaald en wordt er een sterke link gelegd met hun betekenisvolle activiteiten. Het uiteindelijke doel van het oefenprogramma is om de levenskwaliteit van kwetsbare ouderen te verbeteren door hun reserve capaciteit te verhogen.

Doelstelling?

Het doel van het onderzoek is om de effectiviteit en kosteneffectiviteit van het functionele oefenprogramma actief@thuis te testen in twee condities:

  1. Trainingsprogramma van 24 weken begeleid door professionals met een relevante achtergrond in het behandelen en/of trainen van ouderen.
  2. Trainingsprogramma van 24 weken begeleid door vrijwilligers die de oudere zelf voorstelt of die de onderzoeksgroep rekruteert.

Wat?

Individuele training aan huis (gratis) met materialen uit de thuisomgeving zoals boeken, boodschappentassen en stoelen.

Voor wie?

Personen van 70 jaar of ouder die een verhoogde fysieke kwetsbaarheid hebben (traag wandelen, weinig spierkracht, vermoeidheid, …).

Waar/wanneer?

Er wordt gedurende 24 weken 3x per week getraind in het huis van de 70-plusser. De tijdstippen kunnen samen met de 70-plusser afgesproken worden.

Waarom?

Om de fitheid van de 70-plusser te verbeteren zodat dagelijkse activiteiten/handelingen vlotter verlopen. Het kan daarnaast ook de eenzaamheid verminderen, de participatie verhogen en de kwaliteit van leven verbeteren.

Oproep!

Men is momenteel op zoek naar:

! Een 70 plusser die wenst deel te nemen aan het oefenprogramma kan ook altijd zijn/haar mantelzorger aangeven als potentiële trainer. Indien de 70-plusser dan in de trainingsconditie terecht komt waarbij ze getraind worden door een vrijwilliger kunnen ze samen deelnemen.

👉 Meer informatie kan je ook vinden op de projectpagina.