Het CAVAsa-project is een samenwerkingsverband tussen het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Het opzet van dit project is dat huisapothekers, door middel van sensibilisering en training, cliënteel met psychosociale hulpvragen vlotter doorverwijzen naar de diensten van het CAW. Een initiatief dat drempels naar hulpverlening voor de burger verkleint én samenwerking tussen zorg en welzijn bevordert, dus!

Wil je meer informatie over het project, of heb je als apotheker interesse om zelf deel te nemen? Surf naar www.cavasa.be

Organisatie: CAVAsa
maandag 6 februari 2023, 9:00 - 14:00
Vlaams Parlement Leuvenseweg 86 , 1000 Brussel