Contacteer Middenkempen

Eerstelijnszone Middenkempen VZW

Maatschappelijke zetel: Lierseweg 132A, 2200 Herentals

E-mail: info@elzmiddenkempen.be

Ondernemingsnummer 0745.376.110

RPR Antwerpen - afdeling Turnhout

 

 

Zoek zorgverleners in jouw zone

Op deze pagina kan u het opleidingsaanbod terugvinden dat ons wordt toegestuurd door onze partners. De opleidingen worden aangeboden aan de zorgverleners in onze eerstelijnszone.

Wil je zelf een opleiding toevoegen aan deze pagina, vul dan het webformulier in.

Nieuwsbrieven ELZ Middenkempen

Nieuwsbrief 05/09/2022                 Nieuwsbrief 08/04/2021  

Nieuwsbrief 08/06/2022                  Nieuwsbrief 08/12/2020  

Nieuwsbrief 02/05/2022                   Nieuwsbrief 21/10/2020

Nieuwsbrief 10/12/2021                      Nieuwsbrief 12/05/2020

Nieuwsbrief 08/10/2021                     Nieuwsbrief 24/04/2020

Nieuwsbrief 06/08/2021                   Nieuwsbrief 06/04/2020

Nieuwsbrief 18/06/2021                   

Zelfstandige zorgverstrekkers betrekken in zorgraden

In opdracht van Zorg en Gezondheid voerde de Federatie Vrije Beroepen een onderzoek naar de mogelijkheden en opportuniteiten om zelfstandige zorgverstrekkers te betrekken bij de opstart en werking van de (voorlopige) zorgraden. Het resultaat zijn inzichten, tips en adviezen voor eerstelijnszones om zelfstandige zorgverstrekkers beter te betrekken bij hun zorgraden. Een aantal drempels weerhoudt zelfstandige zorgverleners om meer deel te nemen aan de zorgraden. Nochtans betekent hun deelname een meerwaarde voor de zorgraad en voor de zorgverstrekkers zelf.

In een presentatie bundelen we de inzichten over die drempels en overlopen we de stappen om zorgverstrekkers te betrekken bij een zorgraad, van een analyse van hinderpalen en randvoorwaarden tot uitrollen van ideeën en evaluatie en bijsturing. Daarnaast zijn er ook aanbevelingen voor het aantrekken van zorgverleners, voorbeelden van communicatie en een contactenlijst van de beroepsverenigingen in Vlaanderen.