Laat je vaccineren

Verlenging vaccinatie in de vaccinatiecentra tot eind 2021

Tot voor kort leek het erop dat de vaccinatiecentra de deuren zouden sluiten op 15 oktober.
Voor die datum was reeds de bedoeling dat mensen met immuniteitsproblemen nog een derde prik toegediend zouden krijgen.

Na advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie werd besloten dat alle +65jarigen een extra dosis aangeboden zullen krijgen. Het IMC besloot daarop dat een verlenging van de vaccinatiecentra aangewezen is.

Voorlopig wordt de financiering en ondersteuning gegarandeerd om de vaccinatiecentra verder te zetten tot het einde van 2021. In onze Eerstelijnszone wensen we het vaccinatiecentrum van Grobbendonk verder open te houden.

Ondertussen zijn we volop bezig met het vaccineren van personen met immuniteitsproblemen en +85jarigen.
Ook voorzien we de Woonzorgcentra van vaccins om hun bewoners ook een derde maal te prikken.

De derde prikken zullen altijd Pfizer of Moderna zijn, ongeacht de toegediende eerste prik(ken).

Vragen?

Indien u vragen hebt over de vaccinatiestrategie kan u terecht op het gratis nummer 1700.
Ook via de webpagina 'Laat je vaccineren' vind je alle informatie terug.
Het lokale callcenter dient enkel om mensen verder te helpen die hun afspraak wensen te verzetten en dit online niet kunnen of om mensen met mobiliteitsproblemen verder te helpen.

Contacteer Middenkempen

Eerstelijnszone Middenkempen VZW

Maatschappelijke zetel: Lierseweg 132A, 2200 Herentals

E info@elzmiddenkempen.be

Ondernemingsnummer 0745.376.110

RPR Antwerpen - afdeling Turnhout

 

Zoek zorgverleners in jouw zone

Zelfstandige zorgverstrekkers betrekken in zorgraden

In opdracht van Zorg en Gezondheid voerde de Federatie Vrije Beroepen een onderzoek naar de mogelijkheden en opportuniteiten om zelfstandige zorgverstrekkers te betrekken bij de opstart en werking van de (voorlopige) zorgraden. Het resultaat zijn inzichten, tips en adviezen voor eerstelijnszones om zelfstandige zorgverstrekkers beter te betrekken bij hun zorgraden. Een aantal drempels weerhoudt zelfstandige zorgverleners om meer deel te nemen aan de zorgraden. Nochtans betekent hun deelname een meerwaarde voor de zorgraad en voor de zorgverstrekkers zelf.

In een presentatie bundelen we de inzichten over die drempels en overlopen we de stappen om zorgverstrekkers te betrekken bij een zorgraad, van een analyse van hinderpalen en randvoorwaarden tot uitrollen van ideeën en evaluatie en bijsturing. Daarnaast zijn er ook aanbevelingen voor het aantrekken van zorgverleners, voorbeelden van communicatie en een contactenlijst van de beroepsverenigingen in Vlaanderen.