In het najaar van 2023 wordt opnieuw een covid-vaccinatiecampagne georganiseerd binnen ELZ WE40. Tijdens vorige campagnes werd de nadruk gelegd op collectieve vaccinatie in de vaccinatiecentra van Zedelgem en Oostkamp. Dit is de eerste campagne waarbij de Vlaamse Overheid verwacht dat dit binnen de reguliere werking van apotheken en huisartsen wordt opgenomen.

Om deze inkanteling te doen slagen hebben zowel ELZ WE40 als het LOGO hier een ondersteunende rol gekregen. Ook het VAN, apothekersnetwerk en Domus Medica ondersteunen hun achterban.

Doelgroep

Voor ongeveer 2 miljoen mensen in Vlaanderen is een vaccinatie tegen COVID-19 en griep dit najaar aanbevolen. Zij zullen via hun arts, apotheker of thuisverpleegkundige gevaccineerd kunnen worden.

Volgende doelgroepen komen prioritair in aanmerking:

 • iedereen vanaf 65 jaar
 • personen die langdurig verblijven in een zorgvoorziening, zoals in de woonzorgcentra
 • zwangere vrouwen
 • obese personen met een BMI >40kg/m2
 • personen met bepaalde onderliggende gezondheidsproblemen zoals long- of hartaandoeningen
 • personen met een verzwakte immuniteit
 • personen die veel contact hebben met deze kwetsbare doelgroepen: iedereen die werkt in de zorg, huisgenoten van bovenstaande doelgroepen...

Komt je cliënt, patiënt, familielid of jijzelf in aanmerking voor vaccinatie? Bespreek dit met jouw huisarts, huisapotheek of thuisverpleegkundige. Zij kunnen je verder op weg helpen.

Waarom wordt vaccinatie aangeraden?

De vaccinatie is er om bovenstaande prioritaire doelgroepen te beschermen tegen de risico's op ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden. In het advies van de Hoge Gezondheidsraad worden duidelijke cijfers gegeven over het verhoogde risico op overlijden voor de kwetsbare doelgroepen.

Wanneer wordt er gevaccineerd?

Gezien de covid-piek volgens de laatste inschattingen midden oktober '23 wordt verwacht, gebeurt de covid-vaccinatie best voor die verwachtte piek en uiterlijk voor eind oktober.

Aan de woonzorgcentra wordt gevraagd om niet later dan midden september te starten met vaccineren, aangezien de meest kwetsbaren tijdig gevaccineerd moeten zijn.

Covid en griep

De griep- en covidvaccins zijn aparte vaccins, maar kunnen op hetzelfde moment gegeven worden. Een gelijktijdige vaccinatie kan dus overwogen worden, maar zal niet voor iedereen mogelijk zijn. Het is aan de arts om in overleg met de patiënt het meest geschikte moment te bepalen, aangezien de pieken van griep en covid ver uit elkaar kunnen liggen. Bovendien zullen de griepvaccins ook pas later beschikbaar zijn.

Verloop van de campagne

 • Er is op dit moment geen intentie om een vaccinatiecentrum op te richten in onze zone. De Vlaamse Overheid staat hier ook niet achter.
 • Dit najaar zal er geen centraal uitnodigingssysteem voorzien worden.
 • Er is een bevragingen uitgestuurd naar de apotheken om na te gaan wie kan vaccineren en met welke capaciteit. Wie zich wenst te vaccineren in de apotheek, kan best met zijn/haar apotheker contact opnemen.
 • Ook de capaciteit van de huisartsen wordt momenteel bekeken. Afhankelijk van het aantal huisartsen in de gemeente en de noden die worden aangegeven, zullen bijkomende stappen genomen worden. Domus Medica informeert de artsen verder via rechtstreekse nieuwsbrieven.
 • Het Departement Zorg zal vanaf 11/9 campagnemateriaal voor de covid- en griepvaccinaties, zoals affiches, folders, enz. ter beschikking stellen. Gedrukte materialen kunnen reeds besteld worden bij de LOGO’s: Bestelformulier campagnemateriaal COVID - 19 en Griep 2023 (google.com)

De meest recente informatie vind je steeds op www.laatjevaccineren.be