Binnen ELZ WE40 dragen we mantelzorgers een warm hart toe.

Zo maakten we samen met heel wat partners een mantelzorgbrochure op. We merkten immers dat mantelzorgers met heel wat vragen zitten en willen hen graag op een snelle, beknopte manier wegwijs maken.

Hieronder kun je de mantelzorgbrochure digitaal inkijken!

In 2023 organiseren we tussen 19 en 23 juni de week van de mantelzorg in ELZ WE40. Klik hier om een blik te werpen op de activiteiten!