!VOLZET!

Wat gaan we doen?

ELZ Druivenstreek, ggz-netwerk voor volwassenen, DILETTI en de suïcidepreventiewerking van CGG Passant slaan de handen in elkaar en organiseren een ontmoetingsdag rond suïcidepreventie en zorgcontinuïteit.

Wat mag je verwachten?

In de verwijzing van suïcidale personen van de éne naar de andere zorgpartner vallen er vaak hiaten. Tijdens deze transitiemomenten in de zorg is het risico op een suïcidepoging groter. Vanuit onze eerstelijnszone willen we inzetten op een betere zorgcontinuïteit voor deze doelgroep.

Een overzicht van de verschillende workshops vind je hieronder terug.

Voor wie?

De ontmoetingsdag is bedoeld voor alle zorg- en welzijnsprofessionals die werken met mensen in en uit Eerstelijnszone Druivenstreek en kadert binnen het grotere geheel van de ontmoetingsmomenten georganiseerd in samenwerking met het ggz-netwerk voor volwassenen, DILETTI en de suïcidepreventiewerking van CGG Passant. Ook vertegenwoordigers en medewerkers van de lokale besturen, mantelzorgverenigingen en organisaties van personen met een zorgnood zijn hartelijk welkom.

Waar en wanneer?

Ontmoetingscentrum Miel Puttemans in Vossem
Dinsdag 21 maart 2023 van 9u tot 17u


Schrijf je in

!VOLZET!


!VOLZET!

Programma

 • 9u00: Welkom
 • 9u20: Suïcide in cijfers
 • 10u05: Getuigenis
 • 10u35: Pauze
 • 11u00: Workshop 1
 • 12u30: Netwerklunch
 • 14u00: Workshop 2
 • 15u30: Pauze
 • 16u00: Continuïteit van zorg

 • 16u45: Slotwoord

 • 17u00: Receptie


!VOLZET!

Workshops

Wat de workshops betreft kan je een keuze maken uit het volgende aanbod:

Workshop 1: VAN SIGNAAL NAAR GESPREK
Tijdens deze instapworkshop leer je signalen van suïcidaliteit herkennen en hoe deze bespreekbaar te maken. Je verwerft inzicht in de doorverwijsmogelijkheden en het hulpverleningsaanbod bij zelfmoordgedachten én in crisis. Na deze workshop voel je je sterker om het gesprek aan te gaan met cliënten of patiënten waar jij een onbehagelijk gevoel bij had.

Workshop 2: OUDEREN EN SUÏCIDE
Depressieve gevoelens en zelfmoordgedachten bij ouderen worden vaak toegeschreven aan hun leeftijd. In deze workshop krijg je handvaten om zelfmoordgedachten te herkennen, bespreken, voorkomen en behandelen bij deze specifieke doelgroep.

Workshop 3: JONGEREN EN SUÏCIDE
Hoe herken je een jongere met psychische problemen? Hoe kan je het risico op suïcide inschatten? Hoe ga je in gesprek met een suïcidale jongere? Wat doe je in geval van crisis? Deze thema’s komen aan bod in de workshop.

Workshop 4: ZORG DRAGEN VOOR NABESTAANDEN
Nabestaanden rapporteren na het verliezen van iemand door suïcide, heftige gevoelens van afwijzing, schaamte, schuld en stigma. Ze blijven achter met grote onbeantwoorde vragen. Hoe kan je hiermee omgaan?

Workshop 5: ZELFZORG
Herken je het gevoel van een zwaarwegende rugzak als iemand zegt “ik wil dood”? Ga jij soms over je grenzen in de zorg voor je suïcidale cliënt? Wat doet het met je om met suïcidale personen te werken? In deze korte workshop staan we stil bij onze eigen beleving en het thema zelfzorg. Wat verstaan we onder zelfzorg en hoe doe je dit?

Workshop 6: SUÏCIDE INSCHATTEN
Stel dat iemand zegt: “ Ja, ik denk aan zelfmoord.” Wat dan? Wat doe je dan? Hoe schat je in wat de beste interventie is? Hoe doe je een risicoformulering? Hoe wankel je op de grens van wel of niet ingrijpen? In deze workshop gaan we hierover samen in gesprek. .

Workshop 7: WAT MOET, MAG EN KAN IK DOEN?
Deze workshop zoemt in op de deontologie, ethiek en wetgeving omtrent suïcidaliteit. Aspecten die onder meer aan bod komen zijn het beroepsgeheim, de aansprakelijkheid van de zorgverlener na een suïcide, patiëntenrechten …

Workshop 8: AANDACHT VOOR NAASTEN

Suïcidaliteit heeft een grote impact op de naasten van de cliënt. Het is belangrijk om ook voor hen voldoende oog te hebben. Door hen nauwer te betrekken, verklein je bovendien de kans op herval. Ze vormen een vangnet, helpen bij het installeren van veiligheid en zijn een belangrijke schakel in de zorgcontinuïteit. Tijdens deze workshop staan we stil bij een aantal aandachtspunten in het betrekken van de context en reiken we concrete handvatten aan.

Organisatie: ELZ Druivenstreek met medewerking van ggz-netwerk voor volwassenen, DILETTI en de suïcidepreventiewerking van CGG Passant
dinsdag 21 maart 2023, 9:00 - 17:00
Ontmoetingscentrum Miel Puttemans, 3080 Vossem
gratis