Wat is ELP?

De afkorting ELP staat voor Eerstelijnspsychologische zorg.

Psychologische zorg echt toegankelijker maken, zowel op het vlak van de procedures als de prijs: het nieuwe zorgmodel dat op 1 september 2021 is gelanceerd, is een belangrijke stap in het openstellen van de psychologische zorg voor iedereen.

Tussen wie loopt de samenwerking?

Dit is het resultaat van een samenwerking tussen het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de hele sector van de geestelijke gezondheidszorg. De uitvoering zal gebeuren op basis van een nieuwe overeenkomst tussen het RIZIV en de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor wie is ELP?

Deze overeenkomst heeft betrekking op de eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen, adolescenten en volwassenen, of het nu gaat om zorg voor psychisch welzijn of om meer gespecialiseerde zorg wegens een onderliggende psychische aandoening. Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare doelgroepen die het zwaarst getroffen zijn, vooral psychologisch, door de COVID-19-pandemie. Ook mensen met een migratieachtergrond, jonge ouders, alleenstaanden, mensen die een dierbare hebben verloren, zorgverleners en mantelzorgers, mensen in financieel kwetsbare groepen en ouderen komen in aanmerking.

Praktisch

In 8-10 sessies zal je samen met de psycholoog tot een oplossing proberen komen, waardoor jij je weer beter voelt. Als dit niet lukt op die korte tijd, en er verdere opvolging nodig is, zal de psycholoog of orthopedagoog je doorverwijzen naar de juiste plek of kan je maximum twintig sessies aan een verlaagd tarief krijgen.

Als je aangesloten bent bij een ziekenfonds, heb je recht op een terugbetaling.

  • Een individuele sessie bij een eerstelijnspsycholoog kost €11. Heb je recht op een hogere tegemoetkoming, dan kost het nog €4.
  • Voor groepssessies betaal je €2,50 per sessie.
  • Vanaf 1 februari 2024 betalen kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot en met 23 jaar geen persoonlijk aandeel (remgeld) meer bij de eerstelijnspsycholoog, zowel voor individuele als voor groepssessies.

Vind een eerstelijnspsycholoog voor volwassenen

Vind een eerstelijnspsycholoog voor kinderen en jongeren

Bekijk het groepsaanbod