Een kring groepeert mensen met hetzelfde beroep die hetzelfde doel nastreven en de belangen binnen de beroepsgroep behartigen. Dit komt jou als zorg- of hulpverlener ten goede, maar ook de persoon met zorg- en ondersteuningsnood.

Welke kringen zijn er in het Meetjesland?

Verenigde Meetjeslande Huisartsenkring VZW

Huisartsen

Kring Kinesitherapeuten Meetjesland AXXON

Kinesitherapeuten

Verbond der Vlaamse Tandartsen

Tandartsen

Vlaamse Beroepsvereniging voor Tandartsen

Tandartsen

Koninklijke Oost-Vlaamse Apothekersgild

Apothekers

Regionale Psychologenkring Meetjesland

Psychologen

Ergotherapie Vlaanderen

Ergotherapeuten

Podologenkring Meetjesland

Podologen
09 335 67 74 (voorzitter Dana Neirinck)

Vroedvrouwenkring Meetjesland

Vroedvrouwen
Jana Meiresonne

Meetjeslandse logo kring

Logopedisten
Ann Sophie Boulez

Nog geen kring voor jouw beroepsgroep?

Dat kan. Een kringwerking moet bottum-up groeien. Dit wil zeggen dat de zorg- en hulpverleners het initiatief in eigen handen nemen om de kringwerking op te richten. Voor jouw discipline is dit nog niet gebeurd. Ga zelf aan de slag.

Hoe start je met een kringwerking?

Als zorg- of hulpverlener neem je zelf het initiatief om een kringwerking op te richten. Deze vier stappen zetten je op weg.

 1. Maak werk van een goede sociale kaart. Inventariseer collega’s in de buurt.
 2. Breng geïnteresseerden samen rond de tafel.
 3. Bepaal de doelstellingen en opdrachten van de kringwerking.
 4. Bepaal in groep wie welke taken opneemt binnen de kring.

Ondersteuning nodig? Contacteer de medewerker van jouw eerstelijnszone of Vlaamse koepelvereniging.

Takenpakket van een kringwerking

Een kringwerking heeft verschillende taken, afhankelijk van de beroepsgroep:

 • aanspreekpunt zijn voor andere disciplines en partners in de eerstelijnszone
 • het aanbod binnen de eerstelijnszone kenbaar maken
 • collega’s in de regio leren kennen, elkaar helpen, goed samenwerken en gericht doorverwijzen
 • multidisciplinair samenwerken stimuleren
 • vorming, kennisdeling en expertisedeling verzekeren

Voordelen van een kringwerking

Als kring of lid van een kringwerking

 • heb je meer slagkracht binnen de eerstelijnszone
 • kan je betere collegiale samenwerking opbouwen

Dit komt jou als zorg- of hulpverlener ten goede, maar ook de persoon met zorg- en ondersteuningsnood.