De Vlaamse Regering wil verder bouwen aan slagkrachtige en efficiënte eerstelijnszones en wil daarin de zorgraden ondersteunen in hun nieuwe opdrachten. Om ze sterker te maken, werden begin december 2022 al een aantal wijzigingen goedgekeurd waaronder het versterken van de rol van de lokale besturen in de zorgraden, het verhogen van de betrokkenheid van het welzijnsveld en de actualisering van de opdrachten van de zorgraden. Nu keurt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat deze wijzigingen omzet in regelgeving.

Documenten

Klik hier voor alle beslissingen van de Vlaamse Regering