GBO

GBO Scheldekracht

De weg vinden naar de juiste hulp is voor veel mensen niet eenvoudig. Vaak weten ze niet bij welke instantie ze terechtkunnen met hun vraag. Ze hollen van het kastje naar de muur en moeten hun verhaal dikwijls overal opnieuw vertellen. Daar brengt het samenwerkingsverband GBO verandering in.

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen de OCMW's, het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen (DMW's) die actief zijn in een bepaalde regio. De samenwerkingsverbanden worden gerealiseerd op niveau van de eerstelijnszones. Voor GBO Scheldekracht betreft dit dus de gemeenten Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen.

De kernopdracht van de samenwerkingsverbanden is tweeledig:

  1. Inzetten op de toegankelijkheid van eerstelijns hulp- en dienstverlening.
  2. Tegengaan van onderbescherming, zijnde het niet uitputten van alle sociale rechten die iemand toekomen.

Het effect van een samenwerking is groter dan wat elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou bereiken. Om de GBO-doelstellingen te behalen, zetten we met regio Scheldekracht in op een zo goed mogelijke afstemming van de onthaalfuncties van de kernpartners.

Bij GBO Scheldekracht ligt de focus op alle kwetsbare burgers. Het samenwerkingsverband heeft geen fysiek loket en is geen afzonderlijke hulpverleningsdienst, maar een samenwerking tussen de drie kernpartners. Door in te zetten op o.a. kennisdeling, samenwerking tussen de maatschappelijke werkers van alle partners, intervisie, het bepalen van service levels en een aanmeldsysteem 'GBO - kwetsbare burgers' werken we aan de kernopdracht.

Video's