partners

Er lopen verschillende projecten binnen onze eerstelijnszone die worden getrokken door een partner in het netwerk, maar met vertegenwoordiging of betrokkenheid vanuit ELZ Scheldekracht.

Contactgegevens van de trekkers/aanspreekpunten worden telkens vermeld.

De partnerprojecten

Er zijn 4 projecten in onze eerstelijnszone die middelen ontvangen hebben om hun buurt zorgzamer te...