Geestelijke Gezondheid

Ça va? Hoe voelt je patiënt/cliënt zich? Hoe was zijn/haar dag? Hoe gaat je patiënt/cliënt om met problemen? Hoe gaat je patiënt/cliënt om met stress? In hoeverre denken we na over hoe het echt met ons gaat?
Ontdek hieronder het aanbod en advies rond geestelijke gezondheidszorg.

Wat is veerkracht?

Ons welbevinden bevorderen is zeer belangrijk voor het indivdu, het draagt bij tot veerkracht. Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag en daar misschien zelfs sterker uit te komen. Het gaat niet enkel over 'terugveren' naar de oorspronkelijke positie, maar ook om doorgroeivermogen. Meer gedetailleerde informatie over veerkracht kan je hier terugvinden.

Test met advies

  • De vraag 'Alles goed?' beantwoorden we op automatische piloot met 'Ja, en met u?'. Maar in hoeverre denken we na over hoe het met ons gaat? 'Mijn positieve gezondheid' is een test die laat zien hoe je patiënt/cliënt zelf vindt dat het met hem/haar gaat. Want gezondheid is meer dan niet ziek zijn.
  • Hoe veerkrachtig is je patiënt/cliënt? Kan hij/zij om met stress? Vul de test in en ontdek het hier. Jongeren tussen 12 en 16 jaar kunnen via NokNok de veerkrachttest afleggen.

Groepsgericht aanbod

Psycho-educatieve sessies voor (jong)volwassenen en senioren

Tijdens de infosessie Fit in je brein verneem je hoe je je hersenen zo lang mogelijk fit houdt. Het is een initiatief van de lokale dienstencentra in samenwerking met de Gentse ziekenhuizen en Paradox, het regionaal kenniscentrum voor dementie.

De HerstelAcademie richt zich naar iedereen die wil werken aan zijn psychisch herstel. Hun aanbod cursussen zijn kortdurend en focussen op het vaardiger worden in het leven met een psychische kwetsbaarheid. Ze helpen je om actief je herstel(proces) in eigen handen te nemen, bewuste stappen voorwaarts te zetten om daarna als volwaardige burger je plaats (weer) in te nemen in de maatschappij.

Mind-Spring is een psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen. Het programma verhoogt de mentale weerbaarheid vanuit hun eigen kracht en helpt hen de toekomst aan te pakken. Hier vind je de geplande Mind-spring cursussen.

Reeds voor Covid-19 in ons leven kwam gaf één derde van de Vlamingen aan last te hebben van psychische problemen. Door de Corona-pandemie zijn de noden alleen maar groter geworden. Daarom organiseert Stad Gent nu een extra groepsaanbod Mentale Veerkracht, in samenwerking met de Herstelacademie Gent en The Human Link.

Het begeleidingsprogramma ‘Milde Geheugenproblemen’ geeft in 5 sessies uitleg over het geheugen, oorzaken en tips bij problemen. Er is ook een folder beschikbaar. Het is een initiatief van Stad Gent in samenwerking met de Gentse ziekenhuis en Paradox, het regionaal kenniscentrum voor dementie.

Broeinest vzw concentreert zich op het versterken van mentaal welzijn van jongvolwassenen en studenten van 16 tot 30 jaar. Broeinest organiseert regelmatig workshops voor en door jongeren.

Op Content in Gent vind je alles rond mentale gezondheid voor studenten in Gent. Je vindt er ook het aanbod workshops van ‘Student in Warme Stad Gent’.

Psycho-educatieve sessies voor kinderen en jongeren

Machtig! is een trainingsprogramma van CGG Adentro dat jongeren wil helpen meer macht te krijgen over hun eigen leven, weerbaarder te worden in risicosituaties en tegen alcohol- en middelengebruik in het bijzonder. Dit programma is de voortzetting van de methodiek 'Rots & Water'. Scholen en jongerenorganisaties uit Gent kunnen Machtig! trainingen aanvragen voor hun klassen of groepen. Individuele jongeren kunnen op eigen initiatief of na verwijzing aansluiten bij de activiteiten in het Overkophuis Gent of in De Plek in Eeklo. Meer informatie en het aanbod vind je hier terug.

Mind-Spring Junior is een psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen en migrantenjongeren tussen 8 en 18 jaar. Meer informatie over Mind-Spring Junior en het programma voor 8-13 jaar kan je hier terugvinden. Meer informatie over Mind-Spring Junior en het programma voor 14-18 jaar kan je via deze link terugvinden.

Het HOTSPOT-spel is een ‘serious game’ dat in het OverKop huis gespeeld kan worden. Door het spel te spelen maken jongeren op een leuke, interactieve manier kennis met Gentse sociale organisaties. Ze komen spelenderwijs te weten waar ze terecht kunnen met een (hulp) rond 4 kernthema’s: verslaving, vrije tijd, fit in je hoofd en seksualiteit.

Het KOAP-aanbod van CGG Adentro is een preventief aanbod gericht naar kinderen van één of meerdere ouders met een afhankelijkheidsproblematiek, of KOAP. Het is een interactief aanbod gericht op het versterken van hun veerkracht en het verkleinen van hun kwetsbaarheid. Er is zowel een individueel aanbod als een groepsaanbod. De contactgegevens van het KOAP-team van CGG Adentro kan je hier vinden onder de rubriek 'preventiewerking'.

Discovery colleges zijn vormingen voor en in co-creatie met jongeren tussen 14 en 25 jaar. Educatie en uitwisseling rond verschillende thema’s staan centraal, gratis of tegen een minimale bijdrage.

Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen

Laagdrempelig ontmoetingsplaatsen zijn heel belangrijk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Kinderen en jongeren kunnen terecht bij Lejo , OverKop, Habbekrats en vzw Jong. Het aanbod voor volwassenen vind je hier

Er zijn ook zelfzorggroepen die werken rond geestelijke gezondheid.

Wijkgericht aanbod voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid

Kijk zeker ook naar het wijkgericht aanbod bij de thema’s voeding en fysieke activiteiten. Ook daar vind je initiatieven zoals wandelingen, samen eten en moestuinieren waar mensen met een psychische kwetsbaarheid terecht kunnen.

Op de Troostplek in Ledeberg kan je patiënt/cliënt terecht om stil te staan bij verdriet en verlies. Het is een plek waar men troost kan vinden, alleen of samen met andere buurtbewoners. De komende maanden kan je kan er ook terecht voor een begeleide troostwandelingen. Inschrijven en meer info over de troostplek en -wandelingen vind je hier. De Troostplek is een initiatief van Wijkgezondheidscentrum Botermarkt in samenwerking met Stad Gent.

In Ledeberg organiseert WGC Botermarkt een ‘Multilogem’. Dit is een activiteit waarbij ze tot gesprek willen komen tussen diverse mensen. Je kan veel leren van elkaar door te luisteren naar elkaars ‘blik’ op de wereld. Door te luisteren kan je even kijken door de bril van een ander. Dat is zeer leerzaam. Het thema van de Multilogem is ‘mantelzorg’.

Feeling low - Aiming high is een nieuwe interactiegroep in de Bloemekenswijk voor mensen die langdurig ziek zijn of een job hebben waar ze zich niet helemaal thuis voelen en hierbij heel wat stress ervaren. Het is een project van wijkgezondheidscentrum De Kaai, Weerwerk en Museum Dr. Guislain.

Mobiele werkers geestelijke gezondheidszorg: Dit is een initiatief van de Stad Gent in samenwerking met Het PAKT. Karus, PC Gent Sleidinge en het PC Dr. Guislain voorzien medewerkers. In 3 Gentse wijken is er een mobiel werker aan de slag: Nieuw Gent, Watersportbaan en Rabot.

Individueel psychosociaal aanbod

  • Occasionele gesprekken met gespecialiseerde hulpverleners: iedereen met vragen of problemen rond mentale gezondheid kan altijd terecht bij de  huisarts of wijkgezondheidscentrum  voor een gesprek. Daarnaast is er ook meer specifiek aanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en 60-plussers.
  • Kortdurende trajecten eerstelijns psychologische zorg (ELP): Voor psychologische ondersteuning in de vorm van een traject met meerdere gesprekken vind je hier het aanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en 60-plussers.
  • Telefonische en online hulpEr is ook heel wat telefonische en online hulp beschikbaar waar mensen gratis en anoniem terecht kunnen. De meeste telefonische en online hulpverlening is 24/7 beschikbaar. Ook hier bestaat er specifiek aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenenVoor studenten en omgeving is er de gloednieuwe website van Moodspace. Op de website van WatWat vind je het overzicht van de beste gratis apps rond mentale gezondheid voor kinderen en jongeren.
  • Ondersteuning voor hulpverleners: Hier vind je waar je terecht kan als hulpverlener voor professionele ondersteuning in de begeleiding van patiënten/cliënten met psychische kwetsbaarheid.

Webinars

De mutualiteiten organiseren regelmatig gratis webinars en infosessies rond mentale gezondheid (zoals bijv. piekeren, stress, burn-out, …) Bekijk hieronder het aanbod:

Een activiteit op maat aanvragen?

Blijf er niet mee zitten en vraag een activiteit aan via deze link

Meer informatie?

Deze pagina is het laatst geüpdatet op 12/04/2022