Het GBO Vlaamse Ardennen is een samenwerkingsverband tussen de lokale besturen (OCMW/Sociaal Huis), de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) en de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW).


De doelstelling van dit samenwerkingsverband is onderbescherming tegen te gaan en te zorgen voor toegankelijke hulp- en dienstverlening:

  • Door de toegankelijkheid van het aanbod te vergroten en zelf actief op zoek te gaan naar wie de weg nog niet vindt naar het aanbod, willen de kernpartners ervoor zorgen dat elke burger met een vraag op dezelfde manier gebruik kan maken van de hulp- en dienstverlening die voorhanden is en ook effectief geholpen wordt.
  • Door te werken aan maximale rechtenuitputting bij wie de weg al vindt naar het hulpverleningsaanbod, dit onder meer door proactief de rechten te verkennen, te realiseren of door te verwijzen waar nodig.

Om deze doelstellingen te realiseren zetten de kernpartners van het GBO in op volgende werkingsprincipes: proactief werken, outreachend werken, participatie, subsidiair inzetten van de hulp- en dienstverlening, krachtgericht en generalistisch werken.

Voor 2020 – 2025 ligt de focus op kwetsbare gezinnen met kinderen tussen 0 en 6 jaar. Door kwetsbare gezinnen meer kansen te geven en te ondersteunen, wordt een toename van armoede vermeden.

De hulp- en dienstverleners van de drie partners slaan de handen in elkaar om tegemoet te komen aan vragen van de meest kwetsbare burgers en ondersteunen elkaar hierbij door het delen van expertise, kennis en ervaring.

Dit filmpje licht Geïntegreerd Breed Onthaal heel simpel toe.Coördinator: Steffi Beyaert

afbeelding van vrouw met donker haar

"Als coördinator werk ik dit samenwerkingsverband verder uit samen met de kernpartners. Ik hou de neuzen in dezelfde richting en zorg voor structureel overleg en ontmoeting tussen de verschillende GBO-medewerkers. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor vragen over GBO.

Je kan mij vinden in het Sociaal Huis van Oudenaarde, vanwaar ik regelmatig op verkenning trek in de regio Vlaamse Ardennen."

Steffi is bereikbaar op 0471 24 53 37 of via steffi.beyaert@oudenaarde.be

Kernpartners GBO Vlaamse Ardennen

Sociaal Huis Ronse Oscar Delghuststraat 62, 9600 Ronse sociaalhuis@ronse.be 0800 11 906
OCMW Wortegem-Petegem Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem socialedienst@wortegem-petegem.be 056 68 00 50
OCMW Kruisem Huiseplein 18, Huise ocmw@kruisem.be 09 389 68 10
Sociaal Huis Gavere Markt 1, 9890 Gavere sociaalhuis@gavere.be 09 389 29 50
OCMW Kluisbergen Parklaan 16, 9690 Kluisbergen socialedienst@kluisbergen.be 055 23 16 39
OCMW Zwalm Zuidlaan 36, 9630 Zwalm sociale.dienst@zwalm.be 055 49 91 91
OCMW Oudenaarde Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde sociaalhuis@oudenaarde.be 055 21 9700
OCMW Horebeke Kerkplein 3, 9667 Horebeke info@horebeke.be 055/31 27 23
CAW Vlaamse Ardennen Consultlijn (enkel professionals) 055 61 29 10
CAW Onthaal Ronse Zonnestraat 30, 9600 Ronse onthaal.ronse@cawoostvlaanderen.be
CAW Onthaal Oudenaarde Remparden 10, 9700 Oudenaarde onthaal.oudenaarde@cawoostvlaanderen.be
DMW CM Martelaarslaan 17, 9000 Gent Zorglijn.oostvlaanderen@cm.be 078 15 21 52
DMW LM dmw.ov@lm.be 09 235 72 85
DMW Solidaris dmw.ovl@solidaris.be 09 333 57 90
DMW VNZ dmw@vnz.be 03 491 86 50
DMW Helan dmw@helan.be 09 269 85 77
DMW NZVL dmw@nzvl.be 053 76 99 71
Justitieel Welzijnswerk Oudenaarde (CAW) jww.oudenaarde@cawoostvlaanderen.be 09/432 05 50
Lokaal team Kind en Gezin Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde scheldeleie@kindengezin.be 078/150 100
Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen Sint-Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde info@wmvla.be 055/31.62.14.