Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen het CAW (centrum voor algemeen welzijn), de diensten maatschappelijk werk (DMW) van de ziekenfondsen en het OCMW.
Door de krachten te bundelen en hun werking op elkaar af te stemmen wil men volgende doelstellingen bekomen:

  • het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
  • het tegengaan van onderbescherming.

Informatievideo

Ook in Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen bestaat dergelijk samenwerkingsverband, o.a. in het kader van de Oekraïnecrisis.

Contacteer de GBO- Coördinator Steffi Beyaert: Steffi.Beyaert@oudenaarde.be