Derde prik voor 65+

Klaar voor je derde prik?

Alle 65+ zijn harte welkom in het vaccinatiecentrum in de Ethias Arena! Je laten vaccineren is volledig gratis, maak dan ook tijdig je afspraak. Je hebt enkel je identiteitskaart nodig.

Het Vaccinatiecentrum is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9u tot 17u op het nummer  011/37.20.64.

 

Oproep Cluster PZON

Sinds enkele jaren zet het zorgbeleid in Vlaanderen de zorgbehoevende burger,  de patiënt en zijn mantelzorgers centraal in de eerstelijnszorg. Om dit waar te maken werden 8 eerstelijnszones afgebakend in Limburg en in elke zone een Zorgraad – het bestuursorgaan van een eerstelijnszone – samengesteld. Een drietal vertegenwoordigers van zorgbehoevende burger, samen met vertegenwoordigers van de huisartsen, kinesisten, apothekers, logopedisten, thuisverpleging, mutualiteiten, CAW, lokale besturen ...  vormen de Zorgraad. 

De eerstelijnszones stonden het afgelopen jaar aan het roer van de vaccinatiecentra in Vlaanderen en speelden een belangrijke rol in het brononderzoek in kader van COVID19. Nu deze eerstelijnszones een heel eind in het vaccinatieverhaal hebben afgelegd, komt er stilaan wat ruimte om weer na te denken over nieuwe projecten en acties om de eerstelijnszorg af te stemmen op de behoefte van de burger. Enkele voorbeelden van boeiende projecten waar de eerstelijnszones zich voor zullen engageren zijn ‘De bekendmaking van Doelzoeker in de eerste lijn’, ‘Bewegen Op Verwijzing’ en ‘Buurtgerichte zorg’.

Met dat in het vooruitzicht wordt er ook stilgestaan bij het belang van het perspectief van de Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON) in de acties die de Limburgse eerstelijnszones in de pijplijn zullen plaatsen. Helaas is deze doelgroep in onze Limburgse eerstelijnszones nog onvoldoende vertegenwoordigd.

Doe mee!

Ben je mantelzorger, lid van een patiëntenvereniging of een seniorenadviesraad, een persoon met zorg- en ondersteuningsnood, een vrijwilliger of enthousiaste burger? Wil je actief deelnemen door de belangen van deze groep te verwoorden en om te zetten in acties? Dan horen wij graag van jou!

 

Vul zeker het contactformulier in als jij interesse hebt en dan nemen we met veel plezier contact op om de participatiemogelijkheden te bespreken en/of meer info te geven over de organisatie van een eerstelijnszone. Met vragen kan je ook altijd terecht bij info@elzherkenrode.be .

 

 

Vaccinatiecentrum in ELZ Herkenrode

Ons vaccinatiecentrum  bevindt zich op de Grenslandhallensite - Gouverneur Verwilghensingel 70 te 3500 Hasselt. Inwoners van Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Herk-de-Stad en Alken zullen hier hun vaccin toegediend krijgen.

Meer info? Neem een kijkje op de website van Stad Hasselt

COVID & REIZEN

✈ Binnen de Europese Unie reist deze zomer iedereen ouder dan 6 jaar met een COVID-certificaat!
 

Wanneer ben je Covid Safe?

- Iedereen die volledig gevaccineerd is
- Of een negatieve pcr-test aflegde
- Of max. 6 maanden geleden besmet was met het coronavirus

Hoe vraag je het COVID-certificaat aan?
- Via de CovidSafe app op je smartphone
- Of downloaden en printen via www.mijngezondheid.be
- Of per post: vraag aan via 078 78 78 50 (na 1 week in de brievenbus)

www.covidsafe.be
www.hasselt.be/corona

Slachtoffers overstromingen kunnen terecht bij CAW voor slachtofferhulp

Ons land werd geteisterd door ongeziene wateroverlast. Er vielen al heel wat slachtoffers, waaronder ook dodelijke. De overstromingen veroorzaken veel mensenleed. Slachtoffers en hun naasten kunnen voor slachtofferhulp terecht bij het CAW. Ze kunnen contact opnemen via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/chat, en worden verder geholpen door professionele hulpverleners. De dienst Slachtofferhulp van het CAW biedt emotionele steun, administratieve ondersteuning en juridische informatie voor mensen die getroffen zijn door deze ramp. Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht. Betrokken diensten kunnen ook naar het CAW verwijzen.

Mensen die online informatie en ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak zoeken, kunnen terecht op Overstromingen juli 2021 | Slachtofferzorg.

Info en contact voor hulpvragen
www.caw.be 0800 13 500

Contact voor persvragen
Ann Castrel 0471 84 69 28 ann.castrel@cawantwerpen.be 

Zorgraad

Binnenkort vind je hier de samenstelling van de zorgraad terug.

Zoek zorgverleners in jouw zone

Contacteer Herkenrode

Eerstelijnszone Herkenrode vzw

info@elzherkenrode.be

011/81 94 70
 

Karla Segers – Administratief medewerker

karla.segers@elzherkenrode.be

0490/57 87 71
 

Marlies Peeters - Intergemeentelijk preventiewerker

marlies.peeters@elzherkenrode.be

0497/72 53 48