In opdracht van het Agentschap Zorg, lopen we proces rond de hervorming van de zorgraad. We willen komen tot een open en innovatieve netwerkorganisatie, waar verschillende beroepsgroepen en sectoren actor zijn. We lopen dit proces in het voorjaar van 2024 en deze vernieuwde werking gaat in voegen in 2025. Zo werken we rond de samenwerking met de lokale besturen, VAPH, Opgroeien, PZON en logopedisten. We werken aan de structuur van de zorgraad om tot een goed bestuur te komen. Daarnaast werken we een kader uit voor toekomstige crisissen en een deontologische code.

Wil je graag meewerken aan de versteviging van de basis van onze eerstelijnszone, dan ben je van harte welkom in de werkgroep hervorming zorgraad! We denken na over volgende vragen: Wat vind je belangrijk dat onze eerstelijnszone doet? Waar moet er meer aandacht naartoe gaan? Hoe kunnen we de betrokkenheid van partners verhogen? Wat win jij bij het partnerschap met de eerstelijnszone?

In januari en februari vinden er 4 werkgroepen plaats met 4 thema’s nl. identiteit, ambitie, fundament, actoren. Deze gaan door op volgende data:

  • Werkgroep ‘identiteit’: 12/01/2024 - 13u-17u
  • Werkgroep ‘ambitie’: 24/01/2024 - 13u-17u
  • Werkgroep ‘fundament’: 08/02/2024 - 9u-13u
  • Werkgroep ‘actoren’: 20/02/2024 - 13u-17u

Je kan jezelf hiervoor opgeven via deze link: https://forms.office.com/e/kYJ5GHFTP1. Je moet minimum aan 2 werkgroepen kunnen deelnemen.