Je kan de opname van onze vierde editie van ELZA Centrum informeert rond zorg voor ouderen nu herbekijken.

  • Ilke Beckers gaf een uiteenzetting over ‘moreel beraad in ouderenzorg’. Het huidige zorglandschap is enorm geprofessionaliseerd, ja zelfs gecommercialiseerd en dat brengt onvermijdelijk moeilijke kwesties met zich mee. Kwaliteit van zorg is onlosmakelijk verbonden met het kijken naar de ethische aspecten ervan.
  • Olivia Vanmechelen is niet vreemd in thema’s als woonzorg, zorgzame buurt of buurtgerichte zorg. Zij volgt verschillende projecten en maakt verbindingen tussen praktijken en beleid.
  • Aansluitend stelden we een good practice uit onze zone voor.

Ga naar de opname

Bekijk de opnames van vorige edities