De Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON) en diens context (mantelzorgers en andere naasten) staan centraal binnen de (her)organisatie van de eerstelijnszorg. Een PZON is niet altijd de patiënt zelf, dit kan ook de mantelzorger zijn van die persoon. Een eerstelijnszone houdt rekening met de wensen en levensdoelen van een Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood om een betere zorg te realiseren. Bij meer complexe zorgnoden kan de eerstelijnszorg ingeschakeld worden.

Nieuws over Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON)

Oost- en West-Meetjesland, Geestelijke gezondheidszorg, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON)

Op 26 oktober organiseerde het Departement Zorg een webinar over eerstelijnspsychologische zorg voor ouderen en voor...

BraViO, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON)

Op 3 oktober gaan we aan de slag met het Vlaams Mantelzorgplan tijdens de studiedag: “zorg dragen voor wie zorgt”.

Activiteiten over Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON)

Pijn in een veelvoorkomend gezondheidsprobleem dat op heel wat levensdomeinen een grote impact heeft. Tijdens deze lezing zal informatie gegeven worden over de...

-

Burgers, patiënten, mantelzorgers en vrijwilligers uit onze Eerstelijnszone Dender zijn welkom om mee na te denken over thema's rond zorg en welzijn.

-

In het mantelzorgcafé krijg je de ruimte geven om je ervaringen, problemen of gevoelens met andere mantelzorgers te delen en even op adem te komen, maar even...