De Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON) en diens context (mantelzorgers en andere naasten) staan centraal binnen de (her)organisatie van de eerstelijnszorg. Een PZON is niet altijd de patiënt zelf, dit kan ook de mantelzorger zijn van die persoon. Een eerstelijnszone houdt rekening met de wensen en levensdoelen van een Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood om een betere zorg te realiseren. Bij meer complexe zorgnoden kan de eerstelijnszorg ingeschakeld worden.

Nieuws over Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON)

West-Meetjesland, Oost-Meetjesland, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON)

Gezin en Handicap organiseert actuele, verhelderende infomomenten, workshops en meerdaagse cursussen over handicap en inclusie...

West-Meetjesland, Oost-Meetjesland, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON)

Wist je dat mantelzorgers die er even tussenuit willen dit niet hoeven te doen zonder de persoon voor wie ze zorgen? Ze kunnen...

Activiteiten over Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON)

-

Een gezonde mond draagt bij tot een goede levenskwaliteit. Maar het is niet voor iedereen makkelijk om dit zelf uit te
voeren. Hoe kan je iemand ondersteunen...

-

In deze infosessie hoor je welke veranderingen kunnen optreden, welke vragen mensen zich vaak stellen en hoe je ermee kunt omgaan, of je nu in een relatie zit...

-

Wist je dat woonzorgcentra continu hun aanbod bijsturen en niet meer enkel binnen de vier muren van hun voorziening werken?
Maak dan zeker kennis met hun...

-

De cluster PZON komt op regelmatige basis samen in ELZOH. Dit omdat we elkaar beter willen kennen en we de missie en visie van de cluster duidelijker willen...